Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Dorota Marzanna
Nazwisko: Dąbek
Nazwisko rodowe: Kruk
Miejsce urodzenia: Miechów
Data urodzenia: 01-04-1970
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 22-03-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. arch. EAKR 431764 z kartoteki paszportowej WUSW Kraków; akta o sygn. IPN Kr 37/431764 (EAKR 431764) i IPN Kr 50/431764 (EAKR 431764).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Kr 220/18 zarządzenie z dnia 30.05.2018 r. dotyczące Doroty Dąbek – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.