Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosława Anna
Nazwisko: Błaszczak-Wacławik
Nazwisko rodowe: Błaszczak
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 02-07-1951
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Redaktor” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 05.12.1983 pod nr KA 54654 i prowadzona była przez Wydział V-2 WUSW Katowice. Sprawę założono w dn. 15.11.1983 w związku z informacją, że na terenie Katowic działa „nielegalna struktura, zajmująca się produkcją i kolportażem ulotek o wrogiej treści antypaństwowej”. Celem sprawdzenia było „rozpoznanie zamiarów grupy, składu osobowego i systemu łączności” oraz kontaktów z innymi „nielegalnymi organizacjami”. Ww. która aktywnie zaangażowała się w „nielegalną działalność” na terenie miasta Tychy i „była podejrzana o udział w redagowaniu nielegalnych wydawnictw” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej do SOS „Redaktor” w dn. 04.10.1985 pod nr KA-59787. W związku z prowadzonym sprawdzeniem została objęta kontrolą OZI (osobowe źródła informacji). W dniu 11.09.1986 materiały zgromadzone w trakcie prowadzenia SOS „Redaktor” zostały włączone do SOS „Komisja” nr rej. 59926. IPN Ka 048/811 t. 1-2 (43967/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Komisja” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 17.10.1985 pod numerem KA-59926 i była prowadzona przez Wydział V-2, a następnie przez Inspektorat II WUSW Katowice. Sprawę założono w związku z informacją operacyjną dotyczącą grupy osób z terenu Tychów, która „prowadzi kolportaż ulotek nawołujących do bojkotu wyborów”. Celem sprawy było „pełne rozpoznanie osobowe członków grupy” oraz „charakteru prowadzonej działalności”, a także „ustalenie kontaktów z innymi nielegalnymi organizacjami działającymi na terenie Śląska”. Ww., która „prezentuje wrogą postawę wobec ustroju PRL” została zarejestrowana do SOS „Komisja” 11.09.1986 pod numerem KA-62447. W związku z prowadzoną sprawą ww. objęto kontrolą operacyjną za pośrednictwem osobowych źródeł informacji (OZI). Sprawę zakończono 11.12.1989 z powodu „zaniechania wrogiej działalności” i zarchiwizowano pod sygn. 43967/II. IPN Ka 048/811 t. 1-2 (43967/II).