Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Michał
Nazwisko: Wacławik
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 07-04-1951
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Otylia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Redaktor” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 05.12.1983 pod nr KA 54654 i prowadzona była przez Wydział V-2 WUSW Katowice. Sprawę założono w dn. 15.11.1983 w związku z informacją, że na terenie Katowic działa „nielegalna struktura, zajmująca się produkcją i kolportażem ulotek o wrogiej treści antypaństwowej”. Celem sprawdzenia było „rozpoznanie zamiarów grupy, składu osobowego i systemu łączności” oraz kontaktów z innymi „nielegalnymi organizacjami”. Grzegorz Wacławik, który zaangażował się w „nielegalną działalność” na terenie miasta Tychy (m.in. jako przedstawiciel Miejskiej Komisji Koordynacyjnej brał udział w „przekazywaniu nielegalnej literatury”), został zarejestrowany do sprawy w dn. 16.12.1983. W ramach prowadzonego sprawdzenia zastosowano środki pracy operacyjnej tj. obserwacja, ww. został także objęty kontrolą OZI (osobowe źródła informacji). W dniu 11.09.1986 z uwagi na fakt, iż ww. utrzymywał ścisłe kontakty z osobami inwigilowanymi w ramach SOS „Komisja” nr rej KA-59926, materiały zgromadzone w trakcie prowadzenia SOS „Redaktor” zostały włączone do SOS „Komisja”. IPN Ka 048/811 t. 1-2 (43967/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Komisja” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 17.10.1985 pod numerem KA-59926 i była prowadzona przez Wydział V-2, a następnie przez Inspektorat II WUSW Katowice. Sprawę założono w związku z informacją operacyjną dotyczącą grupy osób, która na terenie Tychów „prowadzi kolportaż ulotek nawołujących do bojkotu wyborów”. Celem sprawy było „pełne rozpoznanie osobowe członków grupy” oraz „charakteru prowadzonej działalności”, a także „ustalenie kontaktów z innymi nielegalnymi organizacjami działającymi na terenie Śląska”. Grzegorz Wacławik, który m.in. „inspirował grupę tyską” do wznowienia druku ulotki pn. „Solidarność Dziś i Jutro”, a także brał aktywny udział w kolportażu materiałów bezdebitowych i prasy podziemnej został zarejestrowany do SOS „Komisja” 11.09.1986 pod numerem KA-62448. W związku z prowadzoną sprawą ww. objęto kontrolą operacyjną za pośrednictwem osobowych źródeł informacji (OZI). Sprawę zakończono 11.12.1989 z powodu „zaniechania wrogiej działalności” i zarchiwizowano pod sygn. 43967/II. IPN Ka 048/811 t. 1-2 (43967/II).
.