Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Bialuk
Miejsce urodzenia: Jakać Młoda
Data urodzenia: 28-06-1915
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Władysława
Znany/a też jako:
Piotr Bialuk
urodzony/a 28- 06-1915 Jakać Młoda
Imiona rodziców: Ignacy Władysława


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ankieta ujawnionego członka organizacji "Wolność i Niezawisłość" - Piotra Bialuka, ps. "Ryś". P. Bialuk oświadczył, że w 1944 roku wstąpił do Armii Krajowej, po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej kontynuował działalność w organizacji "Wolność i Niezawisłość" jako szeregowy członek kompanii XII, placówki w Śniadowie w Obwodzie Zambrów. Bezpośrednim dowódcą był "Gruda". Ujawnił się 08.04.1947 w PUBP Zambrów. Zdał broń. AP Białystok, sygn. 1427/4 (DU-9943).
Akta WUSW Białystok z lat 1985-87 zawierają kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 95 dot. organizacji Armia Krajowa/ Armia Krajowa Obywatelska Obwód Zambrów krypt. „Żubr-9"/ "Łoś nr 1"/ "Jabłoń nr 29/3”. W kwestionariuszu dotyczącym Piotra Bialuka, ps. "Ryś" znajduje się informacja, że w okresie od 1944 do września 1945 na terenie pow. łomżyńskiego należał do organizacji AK Obwód Zambrów, komp. XII. Następnie przeszedł do organizacji "Wolność i Niezawisłość". Ujawnił się 08.04.1947 w Zambrowie. IPN Bi 019/121/2 (2/57).
Akta WUSW Białystok z lat 1985-87 zawierają kwestionariusze osobowe organizacji "Wolność i Niezawisłość" Obwód Zambrów pow. Łomża. Kwestionariusz z 31.10.1985 dotyczy Piotra Bialuka, ps. "Ryś". P. Bialuk w okresie od września 1945 do 08.04.1947 na terenie pow. łomżyńskiego należał do "WiN". Posiadał broń, którą zdał 08.04.1947 w chwili ujawnienia się przed komisją amnestyjną w Zambrowie. IPN Bi 019/43/1.
Akta WUSW Białystok z lat 1987-89 zawierają kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 96 dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" Obwód Zambrów, krypt. „3" /"Cecylia nr 53"/ "Celina"/ "Cyklamen"/ "Czelabińsk”. Kwestionariusz z 27.04.1989 dotyczy Piotra Bialuka, ps. "Ryś" - od września 1945 do kwietnia 1947 członka "WiN" obwodu zambrowskiego. W dn. 08.04.1947 ujawnił się w Zambrowie i zdał broń. IPN Bi 019/42/1.
.