Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Białobrzewski
Miejsce urodzenia: Bożejewo Stare
Data urodzenia: 28-11-1924
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Józefa
Znany/a też jako:
urodzony/a Bożejewo Nowe

Białobrzeski


urodzony/a 12- 04-1925 Bożejewo Nowe


urodzony/a 04- 12-1925

Dodatkowe informacje:

W 1967 rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa KP MO w Łomży jako podejrzany o posiadanie broni. W trakcie dochodzenia wyjaśniono, że broń zdał podczas ujawnienia w 1947 (zapisy kartoteczne). Akta DO-50048 nie zachowały się.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ankieta ujawnionego Adama Białobrzewskiego, ps. "Koń". Ww. działalność konspiracyjną prowadził od 1941 roku, będąc członkiem Armii Krajowej, następnie w organizacji "Wolność i Niezawisłość" na terenie Bożejewa. Ujawnił się 25.03.1947 w PUBP Łomża. AP Białystok, sygn. 1427/4 (DU-8728).
Akta KW MO/ WUSW Białystok z lat 1980-88 zawierają kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 93 dot. organizacji Armia Krajowa/ Armia Krajowa Obywatelska Obwód Łomża. Kwestionariusz z 02.10.1987 dotyczy Adama Białobrzewskiego, ps. "Koń". Od września 1944 do września 1945 był on członkiem ww. organizacji. Posiadał broń palną, którą zdał podczas ujawnienia w PUBP Łomża 25.03.1947. IPN Bi 019/122/3 (2/58).
Według zapisu kartotecznego (karta E-14) Adam Białobrzewski w 1967 roku był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa KP MO w Łomży jako podejrzany o posiadanie broni. W trakcie dochodzenia wyjaśniono, że broń zdał podczas ujawnienia w 1947 roku. Materiały złożono w Wydz. "C" KWMO w Białymstoku pod sygn. DO-50048. Akta nie zachowały się. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.