Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Bibiński
Miejsce urodzenia: Knyszyn
Data urodzenia: 30-05-1917
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Ludwika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ankieta ujawnionego członka organizacji "Wolność i Niezawisłość" Kazimierza Bibińskiego, ps. "Kwiat". K .Bibiński oświadczył, że do konspiracji wstąpił w 1942 roku, jego dowódcą był "Adwent". Nie posiadał broni i nie prowadził żadnej działalności. Ujawnił się 17.04.1947 w PUBP w Białymstoku. AP Białystok, sygn. 1427/4 (DU-9969).
Akta KW MO/ WUSW Białystok z lat 1978-84 zawierają kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 87 dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" Obwód Białystok-powiat, krypt. „Maria"/ "Maciejka"/ "Marsylia"/ "Marta"/ "63”. Kwestionariusz z 21.05.1984 dotyczy Kazimierza Bibińskiego, ps. "Kwiat", od 1942 roku żołnierza Armii Krajowej. W okresie od października 1945 do ujawnienia się na terenie gm. Knyszyn pow. białostockiego był szeregowym członkiem organizacji „WiN”. Ujawnił się 17.04.1947 przez Komisją Amnestyjną w PUBP w Białymstoku. IPN Bi 019/108/1 (2/49).
Akta Wydz. "C" KW MO Białystok z lat 1982-83 zawierają kwestionariusze osobowe członków Armii Krajowej Komenda - powiat Białystok. Jeden z kwestionariuszy dotyczy Kazmierza Bibińskiego, ps. "Kwiat", który w 1942 roku wstąpił do AK, zwerbowany przez dowódcę placówki, ps. "Adwent". W okresie od sierpnia 1944 do września 1945 był członkiem AK na terenie gm. Knyszyn pow. Białystok. W 1945 roku został członkiem organizacji "Wolność i Niezawisłość". IPN Bi 019/104/1 (2/47).
.