Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alfons
Nazwisko: Bielawiec
Miejsce urodzenia: Peńskie
Data urodzenia: 27-10-1924
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Alfons Bielawiec
urodzony/a 27- 10-1927 Peńskie
Imiona rodziców: Konstanty Maria


Dodatkowe informacje:

Z zapisów ewidencyjno-kartotecznych wynika, że A.Bielawiec zatrzymany został 30.01.1950 przez Wydz. III WUBP Białystok. Sprawę (nr 53/50) przekazano do Ref. Śledczego PUBP Białystok.  Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Białymstoku 26.04.1951 umorzyła sprawę. Zwolniony w kwietniu 1950.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ankieta ujawnionego szeregowego członka Armii Krajowej Alfona Bielawca, ps. "Bóbr". A. Bielawiec oświadczył, że do AK wstąpił na początku 1944 roku, po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej zaprzestał działalności. Ujawnił się 23.04.1947 w Białymstoku. AP Białystok, sygn. 1427/4, DU-9962.
Sprawa Obiektowa krypt. "Ocean" prowadzona przez PUBP Sokółka w latach 1945-54 na byłych członków organizacji Armia Krajowa/ "Wolność i Niezawisłość" z terenu pow. sokólskiego. Alfons Bielawiec figuruje w spisie byłych członków AK/ "WiN" gminy Knyszyn woj. białostockiego. IPN Bi 011/30/2 (170/IV/C).
Sprawa Obiektowa prowadzona przez PUBP Białystok w latach 1945-58 dotyczyła rozpracowania oddziałów organizacji Armia Krajowa/ "Wolność i Niezawisłość" pod dowództwem "Jerzego" (Aleksander Rybnik) i "P-8" (Leon Suszyński). Alfons Bielawiec wymieniany jest w planie operacji ze stycznia 1950 (przygotowywanej we współpracy z WUBP Białystok), mającej na celu likwidację grupy "Dzięcioła" (Gabriel Oszczapiński), jako osoba współpracująca z ww. grupą. Planowano przeprowadzenie rewizji u A. Bielawca i jego aresztowanie. Z zapisów ewidencyjno-kartotecznych wynika, że A. Bielawiec zatrzymany został 30.01.1950 przez Wydz. III WUBP Białystok. Sprawę (nr 53/50) przekazano do Ref. Śledczego PUBP Białystok. Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Białymstoku 26.04.1951 umorzyła sprawę. Zwolniony w kwietniu 1950. IPN Bi 011/27 (188/IV/B).
Akta Wydz. "C" KW MO Białystok z lat 1981-83 zawierają kwestionariusze osobowe członków Armii Krajowej Obwód - powiat Białystok. Jeden z kwestionariuszy dotyczy Alfonsa Bielawca, ps. "Bóbr". A. Bielawiec w okresie od 1944 do września 1945 na terenie gm. Krypno pow. Białystok był członkiem AK. Działalności nie przejawiał. Od października 1945 członek organizacji "Wolność i Niezawisłość". IPN Bi 019/104/1.
Akta KW MO/ WUSW Białystok z lat 1978-84 zawierają kwestionariusze osobowe do charakterystyki organizacji "Wolność i Niezawisłość" Obwód Białystok-powiat, krypt. "Maria"/ "Maciejka"/ "Marsylia"/ "Marta"/ "63”. Kwestionariusz z 22.05.1984 dotyczy Alfonsa Bielawca, ps. "Bóbr", który od października 1945 do ujawnienia w 1947 na terenie gm. Krypno pow. Białystok był szeregowym członkiem organizacji "WiN”. Ujawnił się 23.04.1947 przed Komisją Amnestyjną w PUBP Białystok. IPN Bi 019/108/1 (2/49).
.