Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiktor
Nazwisko: Wigda
Miejsce urodzenia: Krynickie
Data urodzenia: 11-02-1928
Imię ojca: Kajetan
Imię matki: Leontyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta w sprawie karnej przeciwko Wiktorowi Wigdzie prowadzone w 1946 roku przez WUBP Białystok, Wojskową Prokuraturę Rejonową w Białymstoku i Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku. W. Wigda aresztowany został 04.09.1946 jako członek organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. 12.09.1946 WUBP wszczął dochodzenie, zakończone 09.10.1946 postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. WPR w Białymstoku 09.10.1946 sformułowała przeciwko ww. akt oskarżenia i skierowała sprawę na drogę sądową. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 18.10.1946 (Dr 92/46) Wiktor Wigda uznany został winnym tego, że na terenie pow. białostockiego od marca 1946 do chwili zatrzymania tj. 04.09.1946 "brał udział w związku pod nazwą NZW wiedząc, że związek ten gromadził środki walki orężnej w celu obalenia demokratycznego ustroju Państwa Polskiego" i został skazany na karę śmierci oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Wyrok wykonano 05.11.1946 w więzieniu w Białymstoku. IPN Bi 212/388.
Akta zawierają sprawozdania Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku za okres 31.08-31.12.1946. W sprawozdaniu dotyczącym okresu 10-20.10.1946 znajduje się informacja o skierowaniu do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku sprawy Wiktora Wigdy z wnioskiem o rozpatrzenie w trybie doraźnym. IPN Bi 184/8.
Sprawa Obiektowa krypt. "Bałtyk" nr OB-53 prowadzona przez PUBP Białystok w okresie latach 1950-1954 dotyczyła działalności organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Komendy Powiatowej krypt. "Bałtyk". Wiktor Wigda, ps. "Waligóra" figuruje w dokumentach jako dowódca I drużyny, aresztowany przez PUBP Białystok. IPN Bi 011/19 (159/IV).
Akta Wydz. "C" KW MO Białystok zawierają kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 47 dot. organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Komenda Powiatu Białystok, krypt. „Bałtyk”. Kwestionariusz z 02.03.1979 dotyczy Wiktora Wigdy, ps. "Waligóra". W czasie okupacji W. Wigda był członkiem Armii Krajowej o ps. "Tratewka". Od marca 1946 do 04.09.1946 na terenie pow. białostockiego należał do NZW, był dowódcą I drużyny. Posiadał nielegalnie broń. Zatrzymany został 04.09.1946. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 18.10.1946 skazany na karę śmierci. IPN Bi 019/87/4 (2/27).
.