Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Joanna
Nazwisko: Schoen
Nazwisko rodowe: Burchard
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 09-11-1956
Imię ojca: Przemysław
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Joanna Schoen występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Wasale" nr rejestracyjny 50269. Sprawa prowadzona była przez Wydział III Departamentu III MSW w latach 1977-1987. SOR dotyczy Studenckich Komitetów Solidarności (SKS) w ośrodkach akademickich w całym kraju oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), w którego skład weszli czołowi działacze SKS. Rozpracowanie krypt. „Wasale” zakończono 17.12.1987, a materiały złożono do archiwum Biura „C” MSW w Warszawie pod sygnaturą 54100/II. IPN BU 0222/701 t. 3 (54100/II).
J. Schoen w dniu 9.09.1978 została zarejestrowana pod numerem 20876 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim “Gama I” (nr rej. 20209). Sprawa prowadzona była przez Wydział III KW MO w Krakowie. Następnie SOR przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. “Norbert”. Powód rejestracji: “ww. podejrzana była o wspieranie osób prowadzących wrogą działalność polityczną i represjonowanych za tą działalność oraz ich rodzin”. Sprawę zakończono “zaniechaniem wrogiej działalności”. Materiały 22.05.1981 złożono do archiwum Wydziału “C” KW MO w Krakowie pod sygnaturą 15279/II. Materiały zniszczono 19.09.1989 roku. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Joanna Schoen (Burchard) figuruje w kartotece działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław - nazwiska na litery A-M (układ alfabetyczny) - "aktywna działaczka krakowskiego SKS-u, uczestnik nielegalnych zgromadzeń i wykładów >LU< [Latającego Uniwersytetu]. Kolporter antysocjalistycznych materiałów". IPN BU 01232/204 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 30).
Joanna Schoen w dniu 12.06.1979 otrzymała zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do Wszystkich Krajów Świata (WKŚ) o nr. Z-4632/79 na wniosek Wydziału III KW MO w Krakowie. Zastrzeżenie zostało anulowane w dniu 14.07.1981 roku. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.