Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Erwin Jerzy
Nazwisko: Tafelski
Miejsce urodzenia: Szamocin Chodzież
Data urodzenia: 09-11-1941
Imię ojca: Maksymilian
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Opornik" (nr rej. Ko 24844) prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Koszalinie, w dokumencie z dnia 03.04.1985, Erwin Tafelski występuje jako członek Komitetu Założycielskiego"Klubu Katolików" w Kołobrzegu - co było powodem jego inwigilacji. IPN Sz 00105/362/2 (5394/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o kryptonimie "Kołek" nr rej. Ko 25034 prowadzony od 11.02.1986 przez RUSW ds. SB w Kołobrzegu. Erwin Tafelski był rozpracowywany jako współorganizator "Klubu Katolików" w Kołobrzegu. Z racji swoich kontaktów z "działaczami byłej >Solidarności<" był podejrzewany również o "wrogą działalność opozycyjną" na terenie Kołobrzegu. W dniu 27.04.1987 "sprawę zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum lub innej jednostki". IPN Sz 00105/222 (5199/II), IPN Sz 00124/735 (5199/2).
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie "Działka" (nr rej. Ko 25940) prowadzonej w okresie 11.03.1987-20.06.1988 przez Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW w Koszalinie. Erwin Tafelski występuje w dokumencie z dnia 18.03.1987 jako "aktywny działacz >Solidarności<, znany z wrogich ustrojowi i państwu postaw". IPN Sz 0015/346 (5374/II).
.