Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Stefan
Nazwisko: Białach
Miejsce urodzenia: Różnica
Data urodzenia: 01-06-1944
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Działacz” została zrejestrowana w ewidencji operacyjnej 16.04.1982 pod nr KA-49360 i była prowadzona przez Grupę Operacyjną w Dąbrowie Górniczej Wydziału V-1 KWMO Katowice, a następnie przez Sekcję V KMMO/MUSW Dąbrowa Górnicza. Sprawę założono w celu sprawdzenia uzyskanych drogą operacyjną informacji dotyczących „tworzenia nielegalnych struktur związkowych” na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, kolportażu ulotek o „treści antypaństwowej” oraz „udzielania pomocy osobom ukrywającym się przed wymiarem sprawiedliwości”. Jedną z osób objętych sprawdzeniem był Jan Białach, który został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOS „Działacz” 09.09.1982 pod sygn. KA-50807. Ww. występuje w aktach sprawy z uwagi na fakt, iż pomagał w ukryciu osoby poszukiwanej listem gończym. W związku z prowadzonym sprawdzeniem J. Białach został zatrzymany i przesłuchany w charakterze podejrzanego, był także kontrolowany przez OZI (osobowe źródła informacji). W dniu 03.03.1984 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40722/II. IPN Ka 048/1046 (40722/II).
Akta kontrolne śledztwa nr RSD-52/82 wszczętego 28.08.1982 przez Wydział Śledczy KWMO w Katowicach, a nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej (sygn. akt 3Ds-605/82), dotyczyło kontynuowania działalności związkowej oraz ukrywania osób w okresie stanu wojennego. W związku z prowadzonym śledztwem Jan Białach, który brał udział w ukrywaniu osoby poszukiwanej listem gończym został zatrzymany, przesłuchany i 01.09.1982 obwiniony o to, że w okresie od stycznia do maja 1982 w Sosnowcu i Jaworznie udaremnił postępowanie karne w ten sposób, że pomagał w ukryciu się poszukiwanej osoby tj. o czyn z art. 252 § 1 kk. W dniu 22.09.1982 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej materiały dot. ww. zostały wyłączone ze sprawy 3 Ds 605/82 i wpisane pod nową sygn. 3Ds-639/82, a śledztwo RSD-52/82 przekazano do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt PgŚl-II-298/82). W dniu 29.08.1984 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9365/III. IPN Ka 029/739 (9365/III), IPN Ka 064/143 (209/Śl), IPN Ka 064/148 (64/Śl).
.