Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Domaradzki
Miejsce urodzenia: Żółkiew
Data urodzenia: 10-05-1929
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Meldunki operacyjne Wydz. III KWMO w Szczecinie wysłane do MSW w Warszawie w okresie 28.12.1977- 20.12.1978. Aleksander Domaradzki występuje w meldunku z 5.05.1978. Z jego treści wynika, że zgodnie z informacją uzyskaną przez SB od TW ps. "Orski", Aleksander Domaradzki prowadził kolportaż bezdebitowych wydawnictw. TW „Orski” dotarł do Aleksandra Domaradzkiego za pośrednictwem innej osoby i uzyskał od niego czasopismo „Robotnik”. Na podstawie jego doniesienia, SB wszczęła Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Komandosi”. IPN Sz 0012/17 t. 4 (140/IV).
Aleksander Domaradzki był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Komandosi" nr rej. 16652, prowadzonej w okresie 6.05.1978-12.12.1978. W jej toku ustalono, że wymieniony był "aktywnym kolporterem nielegalnych materiałów KOR-u". Zorganizował także zbiórkę pieniężną na rzecz KOR, a uzyskane pieniądze przekazano J. Kuroniowi. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiały o sygn. 12375/II zostały zniszczone za protokołem brakowania nr 2/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.