Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-04-2022 09:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Eugeniusz
Nazwisko: Jastrzębski
Miejsce urodzenia: Załom
Data urodzenia: 17-02-1954
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Zadra" (rej. Sz 38352) została założona 23.11.1987 przez Wydz. V WUSW w Szczecinie na zagrożenie - "wroga działalność w środowisku". Henryk Jastrzębski został zarejestrowany do sprawy jako jej figurant pod numerem Sz 38671. Sprawę wszczęto po uzyskaniu informacji o podjęciu przez załogę fabryki kabli „Załom” działań mających na celu powołanie Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. Celem sprawy było niedopuszczenie do utworzenia i działania związku zawodowego. Sąd Wojewódzki w Szczecinie odmówił rejestracji NSZZ „Solidarność” w ww. zakładzie pracy. Henryk Jastrzębski wymieniony jest jako jeden z członków Komitetu Założycielskiego. Jak wynika z materiałów, SB podjęła wobec jego członków „działania nękające”, polegające m.in. na pozbawieniu możliwości pracy w nadgodzinach, przeniesieniu na inne stanowiska pracy i negatywne rozpatrywanie składanych podań i próśb. IPN Sz 0053/533 (17180/II).
.