Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosława Lidia
Nazwisko: Pawlik
Nazwisko rodowe: Berowska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 14-03-1932
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Mirosławy Pawlik. W aktach zachowały się m.in.: kalki Decyzji o internowaniu Nr 1579 KWMO we Wrocławiu z 19.03.1982 i 1978 z 31.08.1982, Decyzje o uchyleniu internowania Nr 572 z 07.06.1982 i 878 z 07.09.1982, kalka świadectwa zwolnienia internowanego z 11.06.1982. IPN Wr 040/815 (IV-3751/680).
Internowana w okresie od 29.03.1982 do 11.06.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. W uzasadnieniu internowania podano, iż Mirosława Pawlik "prowadzi działalność, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych" (akta internowanego). IPN Bi 52/31.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego w okresie od 15.04.1982 do 31.08.1982 przez Wydz. Śledczy KW MO we Wrocławiu dot. "grupy osób-członków NSZZ >Solidarność<, która pomimo prawnego zawieszenia działalności związkowej, działalność taką kontynuuje". Mieczysława Pawlik występuje jako jedna z osób podejrzanych. Sprawa zakończyła się przekazaniem do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście. IPN Wr 039/11336 (24566/III).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (2 Ds.23/82) w okresie od 15.04.1982 do 31.01.1983 dot. "nie odstąpienia od działalności związkowej w NSZZ >Solidarność< (...) mimo zawieszenia tej działalności przez dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym". Sprawa zakończyła się sporządzeniem aktu oskarżenia, w którym ww. oskarżono o kolportaż wydawnictw związkowych. Wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu-Śródmieście z dnia 23.03.1983 (III K 118/83) Mirosławę Pawlik została skazana na 8 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na 3 lata. IPN Wr 33/201 (III Dsn 23/82/Wr.VI).
Internowana w dniach 01.-07.09.1982 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. W uzasadnieniu internowania podano, iż Mirosława Pawlik "przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny" (akta internowanego). IPN Wr 30/1882 (60/82).
.