Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Władysław Piotr
Nazwisko: Deręgowski
Miejsce urodzenia: Kielanówka
Data urodzenia: 08-04-1923
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Członek PPR od lutego 1948 r. 

Członek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w latach 1946-1949.

Do 30-05-1950 r. pracował na stanowisku kierownika Wydziału Organizacyjnego Komitetu Miejskiego PZPR w Rzeszowie.

Lektor Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie - brak bliższych danych.

W latach 1950-1951 zastępca przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rzeszowie.

W latach 1954-1957 zastępca przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie.

W latach 1959-1970 przewodniczący Prezydium Miejskiej  Rady Narodowej w Przemyślu.

Absolwent 2-letnich studiów przy Komitecie Centralnym PZPR w Warszawie - brak bliższych danych.

Po raz ostatni jako członek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie, wystąpił w materiałach tego organu z posiedzenia w dniu 20-10-1967 r.

Źródło: AZPUW, Akta osobowe Władysław Deręgowski [dokumentacja niearchiwalna], 1102/2401, k. 14, 20, 127; AP Rzeszów, KMiP PZPR w Przemyślu, 1, k. 138v; tamże, KW PZPR w Rzeszowie, 76, k. 130.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Brak danych Komitet Miejski Rzeszów PZPR 01-04-1949 Archiwum Zakładowe Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (dalej AZPUW), Akta osobowe Władysław Deręgowski [dokumentacja niearchiwalna], 1102/2401, k. 14, 20.
I Sekretarz Komitet Powiatowy Gorlice PZPR 01-03-1952 15-12-1952 AZPUW, Akta osobowe Władysław Deręgowski [dokumentacja niearchiwalna], 1102/2401, k. 13, 14; AP Rzeszów, Komitet Wojewódzki (dalej KW) PZPR w Rzeszowie, 155, k. 117, 132, tamże, 164, k. 200, 202.
Kierownik Wydział Administracyjny Komitet Wojewódzki Rzeszów PZPR 16-12-1952 31-12-1954 AZPUW, Akta osobowe Władysław Deręgowski [dokumentacja niearchiwalna], 1102/2401, k. 14, 20, AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 164, k. 200, 202; tamże, 185, k. 52, 55.
Członek Brak Komitet Powiatowy Przemyśl PZPR 09-01-1960 01-1966 AP Rzeszów, Komitet Miasta i Powiatu (dalej KMiP) PZPR w Przemyślu, 1, k. 189, 193, 198, 198v; tamże, 45, k. 27.
Członek Egzekutywa Komitet Powiatowy Przemyśl PZPR 09-01-1960 01-1966 AP Rzeszów, KMiP PZPR w Przemyślu, 1, k. 213; tamże, 45, k. 27.
Członek Brak Komitet Wojewódzki Rzeszów PZPR 31-03-1962 AP Rzeszów, Komitet Wojewódzki (dalej KW) PZPR w Rzeszowie, 15, k. 271, 272, 275, 278.
Członek Brak Komitet Miasta i Powiatu Przemyśl PZPR 02-1966 27-02-1970 AP Rzeszów, KMiP PZPR w Przemyślu, 45, k. 38; tamże, 26, k. 1, 2.
Członek Egzekutywa Komitet Miasta i Powiatu Przemyśl PZPR 02-1966 27-02-1970 AP Rzeszów, KMiP PZPR w Przemyślu, 45, k. 38; tamże, 26, k. 1, 2.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany jako Mieszkanie Konspiracyjne o krypt. "Bar" przez WUBP w Rzeszowie. W 1952 r. materiały dotyczące Władysława Deręgowskiego zarchiwizowano pod numerem 7649, a następnie scalono w Wydziale "C" KWMO w Rzeszowie do teczki o sygnaturze 31 tom V. W dniu 05-08-1965 r. wymienione akta zniszczono. Karta Mkr 2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Rzeszowie; zapis 7649 z dziennika archiwalnego teczek personalnych i pracy wyeliminowanej agentury WUBP w Rzeszowie.
Akta paszportowe Karta PZ-4/1 z kartoteki paszportowej WUSW w Rzeszowie.
Członek ORMO w okresie od 01-04-1946 r. do 15-03-1949 r. Karta EO-33 z kartoteki członków ORMO WUSW w Rzeszowie.
.