Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grażyna Aniela
Nazwisko: Najnigier
Nazwisko rodowe: Małecka
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 20-09-1959
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Iwona
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Internowana na podstawie Decyzji Nr 1097 KWMO we Wrocławiu z dnia 06.01.1982, zwolniona na mocy Decyzji Nr 509 z dnia 24.05.1982. Ponownie internowana na podstawie Decyzji Nr 1974 z dnia 31.08.1982, zwolniona na mocy Decyzji Nr 882 z dnia 07.09.1982 (akta internowania). IPN Wr 040/630 (IV-3751/492).
Internowana w okresie od 06.01.1982 do 28.05.1982, początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a od 15.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Od 29.04.1982 przebywała na przepustce. W uzasadnieniu internowania podano, iż "prowadzi działalność, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych" (akta internowanej). IPN Bi 51/8 (43/82).
Dnia 10.03.1982 zarejestrowana pod nr. 43984 i rozpracowywana w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowywania o krypt. "Księgozbiór" (nr rej. 43439) prowadzonej w okresie 10.08.1981-29.01.1985 przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu "na fakt utworzenia biblioteki książek o tematyce antysocjalistycznej". Informacja o celach prowadzenia SOR "Księgozbiór" zachowała się w aktach o sygn. IPN Wr 053/2304 (k. 126, Meldunek operacyjny Wydz. III KW MO we Wrocławiu z dnia 10.08.1981). Materiały o sygn. 102536/II zniszczono w roku 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Internowana w Zakładzie Karnym we Wrocławiu w okresie od 01. do 07.09.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż "przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny" (akta internowanej). IPN Wr 30/1866 (47/82).
Akta paszportowe. W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata w okresie od 23.07.1985 do 23.07.1987 wniesione przez Wydz. III-1 WUSW we Wrocławiu do sprawy o nr. 25535. W uzasadnieniu zastrzeżenia podano, że Grażyna Najnigier "była aktywną działaczką NZS-u. Aktualnie działa w strukturach konspiracyjnych prezentując tym samym negatywną postawę polityczną. Wyjazdy zagraniczne może wykorzystać do nawiązania kontaktów z ośrodkami dywersji politycznej". Pod nr. rej. 25535 w latach 1970-1990 prowadzona była przez Wydz. III, III-1 KW MO/WUSW we Wrocławiu Sprawa Obiektowa o krypt. "Sigma", dotycząca zabezpieczenia operacyjnego Politechniki Wrocławskiej. Akta złożono w archiwum pod sygn. IV-3866. Materiałów brak. IPN Wr 524/237128 (EAWR 237128).
.