Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Lentowicz
Miejsce urodzenia: Narol Wieś
Data urodzenia: 20-11-1919
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Filomena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone od 24.11.1945 przez PUBP Tomaszów Lubelski przeciwko Edwardowi Lentowiczowi - od 1944 roku był członkiem AK, a następnie WiN do czasu aresztowania tj. 30.11.1954. W organizacji pełnił funkcję sanitariusza. W materiałach brak jest informacji czy wymieniony za powyższe został skazany. Materiały sprawy złożono w archiwum do nr 22843, a w późniejszym okresie przerejestrowano do sygn. 12159/III. IPN Lu 021/978 (12159/III).
Akta śledcze prowadzone przez PUBP w Lubaczowie od 05.08.1946 względem byłych członków AK, a następnie WiN działających na obszarze powiatu lubaczowskiego (część z nich ujawniła się w roku 1945 i 1947, pozostali nadal prowadzili działalność). Wymieniony występuje w aktach jako jeden z członków WiN na tamtejszym terenie występujący pod ps. "Burta", kierownik jednego z pododdziałów. Materiały sprawy złożono w archiwum w dniu 16.04.1951 do nr 14887, a następnie 20.12.1968 przerejestrowano do sygn. 4809/III. IPN Rz 050/1597 (4809/III).
Akta sprawy sądowej prowadzonej przeciwko innej osobie - jednego z czołowych działaczy AK i WiN na terenie powiatu lubaczowskiego i ówczesnego województwa lubelskiego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie w okresie od 10.01.1947 do 29.08.1947 (data wyroku sądowego). Edward Lentowicz wymieniony jest w aktach jako członek WiN na terenie gminy Narol (dowódca jednego z rejonów podlegającego pod zwierzchnictwo Tomaszowa Lubelskiego). IPN Rz 107/532 (Sr. 586/47).
Akta operacyjne dot. byłych członków AK i WiN działających na terenie ówczesnego województwa lubelskiego oraz rzeszowskiego prowadzone przez organy bezpieczeństwa w Lublinie, Rzeszowie i Tomaszowie Lubelskim. Akta zawierają dokumentację (w większości protokoły przesłuchań) wytworzoną w latach 1946-1956. Edward Lentowicz występuje w materiałach jako jeden z członków AK a następnie WiN, posiadający broń, członek plutonu piechoty. IPN Lu 07/43 (157/II).
Akta sprawy ewidencyjnej prowadzonej przez PUBP oraz PUdsBP w Lubaczowie od 18.01.1951 względem E. Lentowicza z powodu jego wcześniejszej przynależności do organizacji AK i WiN. Materiały sprawy złożono w archiwum w dniu 06.08.1955 z uwagi na fakt, że działalność prowadzona przez wymienionego objęta została amnestią. IPN Rz 042/146 (531/II), IPN Rz 00141/139/J (140/2) mikrofilm.
Charakterystyka nr 3 dotycząca członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręgu Rzeszów opracowana przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie w latach 1977-1978. Edward Lentowicz był członkiem AK, a następnie WiN w gminie Narol oraz na terenie podległym pod Tomaszów Lubelskim (pełnił tam funkcję komendanta I Rejonu). Wymieniony brał udział m.in. w akcji na PUBP w Lubaczowie. IPN Rz 05/5, IPN BU 0183/2.
Charakterystyka faktologii Nr 97 dot. oddziału AK-WiN Rejonu V działającego na terenie pow. lubaczowskiego w latach 1943-1947 (organizacyjnie podległego pod Tomaszów Lubelski). Wymieniony był członkiem przedmiotowego ugrupowania. Materiały zostały opracowane przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie w latach 1981-1982. E. Lentowicz był członkiem organizacji (należał do I Plutonu) posługiwał się pseudonimem "Ćma". Brał udział w działaniach wymierzonych w żołnierzy Armii Czerwonej. IPN Rz 05/118 t. 2 (CHF-97), IPN Rz 0172/98/J (CHF-97) mikrofilm.
.