Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Półtorak
Nazwisko rodowe: Półtorak
Miejsce urodzenia: Giedlarowa
Data urodzenia: 07-07-1917
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze PUBP w Łańcucie dot. organizacji sformowanej na bazie byłych członków AK z powiatu Łańcut i Leżajsk. Franciszek Półtorak występuje w materiałach jako dowódca plutonu "nielegalnej" organizacji w m. Giedlarowa. IPN Rz 046/912 (1738/III).
Akta śledcze prowadzone przez funkcjonariuszy PUBP w Łańcucie na grupę byłych członków AK reaktywujących działalność na terenie powiatu łańcuckiego. Franciszek Półtorak został objęty zainteresowaniem organów bezpieczeństwa państwa w związku z działalnością w tej organizacji, za co został postawiony w stan oskarżenia. IPN Rz 046/866 (1669/III).
Akta sprawy sądowej prowadzonej m.in. na Franciszka Półtoraka przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Ww. od miesiąca maja do grudnia 1945 był członkiem organizacji poakowskiej pełniąc w niej funkcję drużynowego placówki Giedlarowa. Ponadto posiadał broń bez zezwolenia. Za powyższe wyrokiem sądowym z dnia 19 listopada 1949 skazany na 3 lata więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 1 rok oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Rz 107/986 t. 1-2 (Sr.761/49).
Ww. występuje w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Łańcucie za lata 1946-1954, Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Łańcucie w latach 1946-1954 oraz w Repertorium spraw śledczych PUBP w Łańcucie za lata 1947-1954. Zatrzymany 30.06.1949 na wniosek naczelnika Wydz. III WUBP w Rzeszowie (areszt PUBP w Łańcucie), 18.10.1949 skierowany do Więzienia na zamku w Rzeszowie. IPN Rz 50/38 (210), IPN Rz 50/39 (211), IPN Rz 50/79 (214).
Franciszek Półtorak został osadzony w więzieniu w Rzeszowie, w dniu 04.02.1950 przeniesiony do Więzienia w Rawiczu, a następnie 10.07.1950 przetransportowany do więzienia w Potulicach. IPN Po 3/42, IPN Po 3/45, IPN Po 3/96, IPN Po 3/36 (19/163).
W związku z aresztowaniem Franciszek Półtorak występuje w Repertorium Pr II Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie prowadzonej w okresie 03-01-1949 do 10-03-1950 oraz w Wykazie osób aresztowanych w latach 1948-1949. IPN Rz 65/7, IPN Rz 65/55.
Spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Bydgoszczy przekazanych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz KW MO w Bydgoszczy za lata 1945-1964. Ww. występuje w materiałach jako więzień OPW Piechcin. IPN By 40/10.
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w latach od 1977 do 1978 - Charakterystyka Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji, m.in. Franciszka Półtoraka. Z konspiracją poakowską związany był od maja do grudnia 1945 na terenie Giedlarowej pełniąc funkcję dowódcy drużyny. Występował pod ps. "Rapier" i "Malarz". Czytał i kolportował "WiN-owską" prasę, uczestniczył w zebraniach organizacji oraz posiadał broń bez zezwolenia. Aresztowany 30.06.1949. IPN Rz 05/6.
.