Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Irena
Nazwisko: Mielniczuk
Nazwisko rodowe: Moskal
Miejsce urodzenia: Stalowa Wola
Data urodzenia: 05-04-1960
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze sprawy RSD-14/S/83 prowadzonej przez Wydział Śledczy KWMO/WUSW w Krakowie w okresie od 08.04.1983 do 11.12.1985 wobec osób podejrzanych o drukowanie, przechowywanie i kolportaż wydawnictw bezdebitowych, w tym pisma "Hutnik". Materiały dotyczące Anny Mielniczuk (z d. Moskal) wyłączono 29.07.1983 do odrębnego postępowania nr RSD 27/S/83. Pozostałe materiały złożono 26.02.1986 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5690/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/5358 (5690/III-gr.), mikrofilm o sygn. IPN Kr 096/1101 (5690/3).
Akta kontrolno-śledcze w sprawie Anny Mielniczuk i innych, wyłączone ze sprawy RSD-14/S/83, prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO/WUSW w Krakowie w okresie od 10.06.1983 do 09.11.1983 pod numerem RSD-27/S/83 wobec osób podejrzanych o drukowanie, przechowywanie i rozpowszechnianie wydawnictw bezdebitowych. A. Mielniczuk została tymczasowo aresztowana 11.06.1983. Śledztwo umorzono na mocy amnestii 13.08.1983. Materiały złożono 09.11.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5649/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/5327 (5649/III-gr.), mikrofilm o sygn. IPN Kr 096/1061 (5649/3-gr.)
Akta tymczasowo aresztowanej Anny Mielniczuk. Aresztowana 11.06.1983, osadzona w Areszcie Śledczym w Myślenicach 15.06.1983, zwolniona 26.07.1983 na podstawie decyzji uchylającej tymczasowe aresztowanie. Akta o sygn. IPN Kr 0139/26 (36/186/83).
Sprawa sądowa przeciwko Annie Mielniczuk i innym oskarżonym o drukowanie, przechowywanie i kolportowanie wydawnictw bezdebitowych. Oskarżona z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu o stanie wojennym. Sąd Rejonowy dla Dzielnicy Kraków-Nowa Huta 28.09.1983 umorzył postępowanie na mocy amnestii z 22.07.1983. Akta o sygn. IPN Kr 403/23-27 (II KoA 3/83/N).
Anna Mielniczuk została zarejestrowana 05.10.1987 pod numeru TG 10192 przez Pion V RUSW w Stalowej Woli do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Spółdzielcy" numer TG 6054. Objęta kontrolą operacyjną na terenie miejsca stałego zameldowania jako osoba zaangażowana w drukowanie i kolportowanie wydawnictw podziemnych na terenie Krakowa i Myślenic. Sprawę krypt. "Spółdzielcy" 19.10.1987 przejął Wydział V WUSW w Tarnobrzegu. Część materiałów została złożona w Archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Tarnobrzegu pod sygn. 968/IV. IPN Rz 0268/302 (968/IV).
Kontynuacja Sprawy Obiektowej krypt. "Spółdzielcy" prowadzonej przez Wydział V WUSW, a następnie (od 1989) WOG WUSW w Tarnobrzegu w okresie od 19.10.1987 do 19.03.1990 obejmującej kontrolą operacyjną zakłady pracy wchodzące w skład Związku Spółdzielców na terenie województwa tarnobrzeskiego. Materiały SO krypt. "Spółdzielcy" złożono 19.03.1990 w Archiwum Sekcji "C" WZO w Tarnobrzegu pod sygn. 1000/IV. Akta o sygn. IPN Rz 0268/326 (1000/IV).
.