Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Urbański
Miejsce urodzenia: Piotrkowice
Data urodzenia: 18-01-1897
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Urbański był rozpracowywany przez PUBP w Proszowicach, jako żołnierz AK. Materiały złożono w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie w 1955 roku. Akta o dawnej sygn. 94329/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Jan Urbański był kontrolowany operacyjnie przez Referat III PUBP w Miechowie, jako żołnierz Armii Krajowej w ramach Sprawy krypt. "Omega". Akta o numerze 796/III/49 nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Jan Urbański rolnik zamieszkały w Piotrkowicach Wielkich powiat Miechów był rozpracowywany przez Referat IV PUBP w Miechowie od 1949, jako "bogacz ziemski", który posiadał gospodarstwo o powierzchni 6,80 ha. Zarejestrowany do sprawy CE 472/49, a także do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Kułak" nr 937/50, w ramach której miał teczkę o nr 137. Akta nie zachowały się. Akta spraw o numerze CE 472/49, oraz 937/50 nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały operacyjne i kontrolno-śledcze WUBP w Krakowie. Jan Urbański został zatrzymany 18.11.1953 przez WUBP w Krakowie z powodu udzielania pomocy organizacji niepodległościowej Józefa Lacha. Przekazany do dyspozycji Wydz. Śledczego WUBP w Krakowie i osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Zwolniony z więzienia w styczniu 1954. Akta o dawnej sygn. 13601/I zostały zniszczone. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa w Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Krakowie przeciwko janowi Urbańskiemu. Został oskarżony o udzielanie systematycznej pomocy dowódcy organizacji niepodległościowej Józefowi Lachowi. Według WPR w Krakowie Urbański "pożyczał Lachowi pieniądze, udzielał informacji o sytuacji w terenie oraz udzielał mu żywności i schronienia". Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydała Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Krakowie 19.11.1953. Osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Krakowie umorzyła 26.01.1954 śledztwo wobec J. Urbańskiego z uwagi na "znikomą szkodliwość społeczną czynu". Zwolniony z więzienia 27.01.1954. Akta o sygn. IPN Kr 111/3232 (Pr II 212/53).
.