Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Wiewiórka
Miejsce urodzenia: Janowice
Data urodzenia: 26-12-1883
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Wiewiórka mieszkaniec Szczyrzyca był oficerem w Wojsku Polskim w stopniu kapitana przed rokiem 1939. Rozpracowywany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa, a następnie przez Powiatową Delegaturę do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Limanowej, jako "sanacyjny oficer rezerwy". Rozpracowanie zakończono i materiały sprawy złożono 07.11.1955 w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod dawną sygn. 28866/II. Akta nie zachowały się. Akta o dawnej sygn. 28866/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.