Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Łakomy
Miejsce urodzenia: Łętkowice
Data urodzenia: 06-08-1907
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Honorata
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stefan Łakomy mieszkaniec Łętkowic w pow. miechowskim był kontrolowany operacyjnie przez Wydz. II WUBP w Krakowie oraz Referat II PUBP w Miechowie (nr 949/52), gdyż sprzeciwiał się przymusowemu skupowi zboża. Ponadto namawiał ludzi do bojkotu wyborów do sejmu w 1952 roku. Zakwalifikowany przez UB do rozpracowania jako "kułak". Rozpracowanie zakończono i akta złożono 13.09.1955 w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod dawną sygn. 15450/II. Materiały nie zachowały się. Akta WUBP w Krakowie o dawnej sygn. 15450/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.