Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Feliks
Nazwisko: Ziarko
Miejsce urodzenia: Muniaczkowice
Data urodzenia: 14-10-1918
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Feliks Ziarko był kontrolowany operacyjnie przez PUBP/PUdsBP w Proszowicach z powodu jego związków z organizacją niepodległościową założoną przez Józefa Lacha. Akta złożono w 1955 roku w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod dawną sygn. 39543/II. Materiały nie zachowały się. Akta o dawnej sygn. 39543/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kontrolowany operacyjnie w ramach Agencyjnego Rozpracowania krypt. "Dusiciel", nr NC-7319/53, jako żołnierz organizacji niepodległościowej Józefa Lacha. Sprawa została wszczęta 01.04.1953 przez WUBP w Krakowie na Józefa Lacha ps. "Kołek", "K-25". Wobec organizacji UB prowadził grę operacyjną. J. Lach był przekonany, że nawiązał kontakt z polskimi władzami emigracyjnymi i pisał raporty dla rzekomego płk. Józefa. W rzeczywistości raporty Lacha odbierał agent UB ps. "12", "Janek" i przekazywał je naczelnikowi Wydz. III WUBP w Krakowie Sokołowskiemu. W rozpracowaniu wykorzystano doniesienia przynajmniej 10 informatorów oraz 3 agentów UB. Akta zawierają protokoły przesłuchań podejrzanych i świadków. Po realizacji operacyjnej i procesowej sprawa krypt. "Dusiciel" została zakończona i złożona w 1955 roku w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod sygn. 226/ag. Przerejestrowana 30.11.1966 do sygn. nr 7840/II. Streszczenie sprawy krypt. "Dusiciel" znajduje się pod sygn. IPN BU 01521/239. Akta o sygn. IPN Kr 010/7735 t. 1-5 (7840/II).
Akta kontrolno-śledcze przeciwko Feliksowi Ziarko. Został on zatrzymany przez WUBP w Krakowie 25.08.1953, jako żołnierz organizacji niepodległościowej Józefa Lacha i osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie. Tego samego dnia w domu Ziarki przeprowadzono rewizję. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Ziarki wydała 26.08.1953 Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Krakowie. Akt oskarżenia sporządził ppor. Stanisław Turek i przekazał go 30.11.1953 do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie. Ziarko został oskarżony o przechowywanie broni, przynależność od jesieni 1949 do chwili zatrzymania do organizacji niepodległościowej Józefa Lacha oraz udział w likwidacji jednego z członków organizacji. Akta zawierają teczkę obiektową, w której znajdują się doniesienia inf. o ps. "S1" z okresu 08.09.1953 - 29.09.1953. Materiały złożono 23.12.1953 w Archiwum Wydz. II WUBP w Krakowie pod dawną sygn. 13516/I. Przerejestrowano 03.05.1972 do nr 3647/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/3430 (3647/III).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym przeciwko Feliksowi Ziarko. Rozprawa główna odbyła się w dniach 16-18.12.1953. Sąd orzekał w składzie: przewodniczący - mjr Bazyli Mielnik, ławnicy: kpr Witold Konig oraz st. szer. Zbigniew Makarewicz. Ziarko na rozprawie przyznał się jedynie do przechowywani broni, odrzucając pozostałe zarzuty. Skazany 18.12.1953 na karę 8 lat więzienia. Osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie, a następnie przeniesiony do Więzienia Karnego w Wiśniczu Nowym. W dniu 09.03.1956 został umieszczony w Ośrodku Pracy Więźniów w Strzelcach Opolskich. Na podstawie amnestii Sąd Wojewódzki w Krakowie wydał 30.06.1956 postanowienie o zmniejszeniu kary do 6 lat więzienia. Zwolniony warunkowo postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 10.09.1956. Akta o sygn. IPN Kr 110/5188 (Sr 391/53).
Feliks Ziarko występuje w Charakterystyce nr 17 dot. organizacji niepodległościowej Józefa Lacha ps. "Kołek", "Żelazny". Oddział został zorganizowany przez Mieczysława Molendę i Józefa Lacha w 1947 roku. Obszar działalności organizacji obejmował cały powiat miechowski, a ponadto część powiatu krakowskiego i pińczowskiego. Osoby szczególnie odpowiedzialne za zniszczenie organizacji niepodległościowej Lacha to: naczelnik Wydziału III WUBP w Krakowie Stefan Sokołowski, pracownicy tegoż wydziału: Stanisław Zając i Czesław Rzechuła oraz agent ps. "Janek". Akta zawierają kwestionariusz osobowy Feliksa Ziarko, który występuje jako żołnierz organizacji Józefa Lacha w okresie od jesieni 1949 do chwili aresztowania, tj. do 24.08.1953, skazany przez WSR w Krakowie 18.12.1953 na 8 lat więzienia. Akt o sygn. IPN Kr 074/17 (17/X).
.