Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Żołądkiewicz
Miejsce urodzenia: Kcynia
Data urodzenia: 14-09-1930
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 15.01.1950 do 25.02.1950 przez Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy. Sprawa dotyczyła członków niepodległościowej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Powrót", działającej w Kcyni w latach 1949-1950, której celem była walka z systemem komunistycznym. Franciszek Żołądkiewicz został zatrzymany 15.01.1950 na mocy postanowienia Szefa PUBP w Kcyni. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z 20.01.1950 tymczasowo aresztowany. W czasie śledztwa wielokrotnie przesłuchiwany. W toku śledztwa ustalono, że działał w organizacji od 18.12.1949 do dnia zatrzymania. IPN By 070/104 t. 1-4 (104/III).
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dotyczące członków nielegalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Powrót" działającej w Kcyni w latach 1949-1950. Wyrokiem sądu (Sr.87/50) z 20.03.1950 Franciszek Żołądkiewicz został uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów tj. przynależność do organizacji i udziału w jej zebraniach. Skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. 07.11.1950 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie oddalił skargę rewizyjną i utrzymał wyrok sądu I Instancji w mocy. Orzeczoną karę odbywał kolejno w więzieniach w Bydgoszczy, Koronowie, Potulicach i Jaworznie. Postanowieniem WSR w Bydgoszczy (Sr.87/50) z 13.02.1954 na mocy amnestii zarządzono przedterminowe zwolnienie ww. z odbywania reszty zarządzonej kary pozbawienia wolności. Zwolniony z Zakładu Karnego w Jaworznie w dniu 18.02.1954. IPN By 66/2040-2041.
Akta Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. "Olga" założonej 24.09.1955 pod nr 385/55 przez PD ds BP/KPMO w Szubinie w celu operacyjnej kontroli założycielki organizacji "Powrót" po zwolnieniu jej z więzienia. Do agenturalnej obserwacji wykorzystano m.in. informatora pseud. "Róża". W ramach sprawy kontroli operacyjnej poddano także pozostałych członków organizacji "Powrót", w tym Franciszka Żołądkiewicza. Akta złożono do archiwum 31.12.1960 pod sygn. 2186/II. IPN By 044/562 (2186/II).
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji krypt. "Niedobici" prowadzonej od 14.11.1960 do 28.02.1964 przez KP MO w Szubinie pod nr 49/60 (w dniu 24.09.1962 przerejestrowana na nowy nr 470) dotycząca członków organizacji "Powrót". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 2837/II. Materiałów o sygn. 2837/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Charakterystyka Nr 46/0 dot. organizacji młodzieżowej pod nazwą "Powrót". Materiały opracowane od 24.02.1975 do 20.05.1975 przez Wydz. "C" KW MO w Bydgoszczy. Omawiana organizacja powstała 03.12.1949 celem walki z systemem komunistycznym poprzez przygotowywanie i publikowanie antyrządowych druków, pozyskiwanie broni palnej, napady na funkcjonariuszy MO, UB i WP oraz prowadzenie sabotażu i dywersji. Ogółem członkowie organizacji "Powrót" do połowy stycznia 1950 pięciokrotnie przeprowadzili kolportaż antyrządowych ulotek oraz zniszczyli flagi i portrety przywódców międzynarodowego ruchu robotniczego. Od 14 do 17.01.1950 większość członków organizacji, poza jedną osobą, zostało zatrzymanych (15.01.1950 aresztowano Franciszka Żołądkiewicza). 20.03.1950 został skazany przez WSR w Bydgoszczy na karę 6 lat pozbawienia wolności. IPN By 09/46 (46/0).
Teczka personalna i pracy Informatora/ Tajnego Współpracownika (TW) pseud. "Róża" nr rej. 1813. Materiały prowadzone przez PU ds. BP/KP MO w Szubinie od 01.11.1955 do 28.08.1981. Zwerbowana przez UB do inwigilowania byłych członków organizacji "Powrót" w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. "Niedobici", w tym. m.in. Franciszka Żołądkiewicza. 16.02.1965 wyeliminowana z czynnej sieci TW. PN By 0085/190 t. 1-3 (29002/I), IPN By 00105/251 (29002/1) mikrofilm.
.