Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Michał
Nazwisko: Brzozowski
Miejsce urodzenia: Nawarzyce
Data urodzenia: 11-02-1944
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta zawierają dane osobowe i poznawcze działaczy antysocjalistycznych KSS KOR, ROPCiO, SKS, WZZ na terenie województwa gdańskiego opracowane przez KW MO w Gdańsku w lipcu 1978. „Wymieniony od dłuższego czasu utrzymuje ścisłe kontakty z działaczami elementów antysocjalistycznych skupionych w KSS-KOR. Brzozowski Janusz wraz ze swoją żoną często udostępniają swoje prywatne mieszkanie do organizowania przez elementy antysocjalistyczne nielegalnych zebrań. Z uzyskanych informacji wynika, że wymieniony kontaktował się z dziennikarzem francuskim podczas jego pobytu na terenie Polski”. IPN Gd 536/82.
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Bizon”, nr rej. 25927 prowadzonej przez Wydz. III KW MO w Gdańsku od 22.08.1978 do 16.08.1982, ponieważ „wspomagał osoby prowadzące wrogą działalność”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18123/II. Akta o sygn. 18123/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta paszportowe Janusza Brzozowskiego, prowadzone przez Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku od 06.02.1986 do 19.08.1989. Ww. posiadał zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) do 25.07.1982 wniesione przez Wydz. III KW MO w Gdańsku. IPN Gd 645/336506 (EAGD 336506).
.