Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Piekut
Miejsce urodzenia: Łapy Dębowina
Data urodzenia: 28-04-1929
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Elita" nr rej. Bk 29819 została założona w związku z próbą zorganizowania na terenie woj. białostockiego antysocjalistycznej organizacji pn. Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników na terenie woj. białostockiego. Sprawa prowadzona była w okresie 18.03.1983 - 02.08.1984 przez Wydz. IV KWMO/WUSW Białystok. Tadeusz Piekut został zarejestrowany do sprawy dn. 20.12.1983 pod nr Bk 30876 jako jedna z osób zaangażowanych w powołanie ww. organizacji. Prowadzenie sprawy zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Materiały o sygn. 2906/II zniszczono w roku 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Tadeusz Piekut w dn. 14.08.1984 został zarejestrowany pod nr rej. Bk 32245 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Kolejarz" przez Pion VI RUSW w Łapach, a następnie w dn. 21.12.1987 pod tym samym numerem został przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Monter" (nr rej. Bk 32067), która była prowadzona w okresie 14.10.1985 -07.11.1989 przez Wydz. IV/ VI WUSW w Białymstoku. T. Piekut był rozpracowywany jako aktywista nielegalnej organizacji Rada Rolników "Solidarności" Ziemia Białostocka. Prowadzenie sprawy zakończono w związku z legalizacją ww. organizacji. Materiały o sygn. 4361/II zniszczono w roku 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczo-ewidencyjnych.
Akta dotyczą innej osoby. W materiałach znajduje się protokół przesłuchania świadka - Tadeusza Piekuta z grudnia 1985 (przesłuchanie przeprowadzał funkcjonariusz Wydz. Śledczego WUSW w Białymstoku). Z materiałów wynika, że wyżej wymieniony należał do NSZZ Rolników Indywidualnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w uroczystościach kościelnych organizowanych w ramach Duszpasterstwa Rolników w Magdalence, Krypnie i Częstochowie. W Częstochowie niósł transparent z napisem: Solidarność Białystok i z tekstem o ks. Jerzym Popiełuszce. Uczestniczył w pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki oraz we Mszy Św. za Ojczyznę w Kościele pw. Św. St. Kostki w Warszawie. IPN Bi 607/6 (III K 299/86).
.