Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Brunon
Nazwisko: Urban
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 22-10-1926
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa krypt. "Związek" zarejestrowana w dniu 21.10.1980 pod numerem Ko 18709 przez Wydz. III-A, a następnie prowadzona była przez Wydz. V KWMO w Koszalinie. Brunon Urban występuje w sprawie jako osoba inwigilowana w związku z kandydowaniem do Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" w Szczecinku (zgłoszony na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 14.03.1981). Sprawę zdjęto z ewidencji w dniu 23.03.1983. IPN Sz 00107/85/7 (167/IV).
W aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia "Zielnik" o nr rej. 27218, prowadzonej w okresie 11.03.1989-10.09.1989 przez Referat V RUSW w Szczecinku, Brunon Urban występuje jako były "bardzo aktywny" działacz NSZZ "Solidarność" oraz jako jeden z założycieli "Solidarności" w Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Szczecinku. IPN Sz 00105/429 (5591/II).
.