Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Leja
Miejsce urodzenia: Podlesie
Data urodzenia: 20-08-1912
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Leja był rozpracowywany w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej nr 654 założonej na jego osobę 24.10.1955 przez PDdsBP w Lubaczowie. W aktach znajdują się także materiały z lat poprzednich m.in. oświadczenie dot. ujawnienia się i złożenia posiadanej broni przed Komisją Likwidacyjną w Lubaczowie z 20.04.1947. Ww. był nauczycielem i w 1943 roku wstąpił do AK, gdzie w stopniu podporucznika zajmował stanowisko dowódcy plutonu i zastępcy dowódcy kompanii. Ww. utrzymywał kontakty z kierownictwem AK w rejonie m.in. w sprawie ochrony ludności cywilnej przed napadami UPA. W 1953 roku był przesłuchiwany przez organy bezpieczeństwa jako podejrzany o "wykonanie wrogich napisów w czasie śmierci Stalina" na gminnej świetlicy w Cewkowie. Sprawę zamknięto 14.12.1956 i w dn. 09.01.1957 umieszczono w archiwum Wydziału X WUdsBP w Rzeszowie pod sygn. 1298. Materiały te 23.02.1957 zostały pobrane z archiwum i włączone do nowej Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej nr 1981. IPN Rz 070/171 (14361/II).
Tadeusz Leja był figurantem Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej nr 1981 założonej 18.02.1957 na jego osobę przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Lubaczowie, następnie przerejestrowanej i przekształconej 04.11.1957 w Sprawę Agenturalnego-Sprawdzenia na grupę osób krypt. "Nauczyciel" nr 424, następnie ponownie przekształconej 13.01.1959 w Sprawę Ewidencyjno-Obserwacyjną na grupę osób krypt. "Nauczyciel" nr 2472, którą 08.11.1960 przerejestrowano do nr-u 48, a 26.09.1962 do nr-u 665. W wyniku rozpracowywania kierownika szkoły w Cewkowie Tadeusza Lei ustalono, że ww. utrzymuje kontakt z byłymi członkami AK i osobami niechętnie ustosunkowanymi do ówczesnej rzeczywistości. Organy bezpieczeństwa podejrzewały, że te osoby mogą mieć informacje na temat radiostacji i "zmagazynowanej broni", której nie złożyli w momencie ujawnienia się. Podejrzenia te nie zostały potwierdzone, jednak rozpracowywanie tej grupy było nadal kontynuowane ze względu na "negatywny stosunek do PRL i ZSRR". Sprawę zamknięto 04.08.1965 i złożono (30.08.1965) do archiwum Wydział "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 3657, a następnie 09.10.1972 przerejestrowano do sygn. 14361/II. IPN Rz 070/171 (14361/II).
.