Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Lichwa
Miejsce urodzenia: Iwierzyce
Data urodzenia: 22-10-1921
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Lichwa był jednym z figurantów Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej nr 2046 zarejestrowanej 20.04.1957 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Ropczycach na grupę prawicowych działaczy ludowych. Sprawę 10.11.1960 przerejestrowano w Sprawę Operacyjnej Obserwacji (SOO) pod nr 94. Ww. po październiku 1956 w uczestniczył w tajnych spotkaniach byłych działaczy PSL. Jak stwierdzono "środowisko to rozpowszechnia fałszywą propagandę pod adresem stosunków Polsko-Radzieckich". Ww. miał też "wrogo występować p-ko uchwałom Partii i Rządu". Sprawę zakończono i 15.08.1962 złożono do archiwum Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 3221, a 15.09.1972 przerejestrowano pod sygn. 13985/II. IPN Rz 070/119 (13985/II).
.