Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Osmulski
Miejsce urodzenia: Grudna Dolna
Data urodzenia: 10-07-1901
Imię ojca: Leon
Imię matki: Józefa
Znany/a też jako:
Tadeusz Osmulski
urodzony/a 01- 07-1901 Grudna Dolna
Imiona rodziców: Leon Józefa


Tadeusz Osmólski
urodzony/a 01- 07-1901 Grudna Dolna
Imiona rodziców: Leon Józefa


Tadeusz Osmólski
urodzony/a 10- 07-1901 Grudna Dolna
Imiona rodziców: Leon Józefa


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna krypt. "Prawica" założona 20.03.1958 pod nr-em 2289 przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KP MO w Jaśle na inną osobę. Tadeusz Osmulski (były członek AK, były prezes koła PSL w Grudnej Dolnej) występuje w sprawie jako jedna z osób, z którymi główny rozpracowywany w tej sprawie utrzymywał kontakty. Sprawa ta został następnie rozszerzona w Sprawę Ewidencji-Obserwacyjnej grupowej po włączeniu do niej jako figuranta m.in. Tadeusza Osmulskiego i prowadzona od 18.11.1960 pod nr-em 197. Sprawę zamknięto 31.08.1961 i umieszczono w archiwum Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 3017, a następnie 05.09.1972 przerejestrowano do sygn. 13816/II. IPN Rz 070/98 (13816/II).
Materiały operacyjno-śledcze prowadzone przez PUBP w Jaśle w sprawie udzielania pomocy członkom WiN i nie powiadomienia władz o działaniu tejże organizacji prowadzone m.in. przeciwko Tadeuszowi Osmulskiemu oraz innym w okresie od 27.06.1949 do 31.12.1951. Ww. w czasie okupacji hitlerowskiej pełnił funkcję łącznika organizacji AK, w styczniu 1948 zgłosili się do niego ukrywający przed władzami członkowie organizacji WiN, których znał z czasów działalności w AK. Tadeusz Osmulski udzielał im pomocy przez dostarczanie prowiantu i posiadał wiedzę na temat miejsca ich pobytu, której nie przekazał władzom. Materiały złożono do archiwum 31.12.1951 pod sygn. 11834, a 02.08.1968 przerejestrowano do sygn. 3924/III. IPN Rz 050/991 (3924/III).
Akta prokuratorskie w sprawie przeciwko grupie osób, w tym Tadeuszowi Osmulskiemu, który wraz z innymi udzielały pomocy ukrywającym się członkom WiN, prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie od 25.06.1949 do 16.09.1949. Tadeusz Osmulski zastał zatrzymany na mocy prokuratorskiego postanowienia o tymczasowym aresztowaniu z 28.06.1949. Aktem oskarżenia z 16.09.1949 został oskarżony o to, że w okresie od stycznia 1948 do maja 1949 "udzielał powtarzającej się pomocy ukrywającym się cz. zw. przestępczego WiN" poprzez dostarczanie im w miejscu ukrycia pożywienia, ubrań oraz różnego typu przedmiotów codziennego użytku. W późniejszym czasie ww. informował ukrywających się o "poruszaniu się wojska i MO". IPN Rz 108/5120 (Pr.II.483/49).
Akta sądowe w sprawie osób udzielających pomocy ukrywającym się członkom WiN prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie w okresie od 25.06.1949 do 12.10.1949. Tadeusz Osmulski wyrokiem WSR w Rzeszowie z 12.10.1949 został skazany za powyższy czyn na karę pozbawienia wolności na okres 10 lat z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania. IPN Rz 107/972 (Sr.705/49).
Informacje dot. Tadeusza Osmulskiego znajdują się w: Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP Jasło za lata 1946-1954, Księdze aresztu przy PUBP w Jaśle za lata 1946-1954; Repertorium spraw śledczych PUBP w Jaśle za lata 1947-1954. Ww. został zatrzymany 25.06.1949, a sprawę przekazano do WPR w Rzeszowie. IPN Rz 50/21 (187), IPN Rz 50/22 (189), IPN Rz 50/81 (246).
Informacje dot. Tadeusza Osmulskiego znajdują się w: Repertorium Pr II Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za okres 03.01.1949 do 10.03.1950, Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1950, Wykazie osób aresztowanych w latach 1948-1949. IPN Rz 65/7, IPN Rz 65/22, IPN Rz 65/55.
Charakterystyka faktologii Nr 3 organizacji pod nazwą Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów (WiN) opracowana przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie w latach 1977-1979. Tadeusz Osmulski w czasie okupacji był członkiem AK, pseud. "Czarny", a w 1945 roku był organizatorem i prezesem koła PSL Grudna Dolna. W okresie od stycznia 1948 do czerwca 1949 pomagał w ukrywaniu się członkom WiN. W tym samym roku został zatrzymany i skazany na 10 lat pobytu w zakładzie karnym, który opuścił warunkowo w 1953 roku. IPN Rz 05/3 (CHF-3 t. 2).
Informacje dot. Tadeusza Osmulskiego znajdują się w aktach śledztwa prowadzonego przez WUdsBP we Wrocławiu w okresie od 13.08.1955 do 03.08.1956 pod nr-em 123 przeciwko innym osobom oskarżonym o przynależność do organizacji WiN. W aktach znajdują się materiały z lat poprzednich przesłane do Wrocławia z Rzeszowa m.in. dot. Tadeusza Osmulskiego, który udzielał pomocy ukrywającym się członkom WiN w latach 1948-1949. Materiały złożono do archiwum 03.08.1956 pod sygn. 20764/III. IPN Wr 039/9419 t. 1-3 (20764/III).
Tadeusz Osmulski figuruje w: Księdze Głównej II więźniów karnych Centralnego Więzienia we Wronkach 1949-1950. Księdze głównej więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach 1951-1952, Skorowidzu więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach 1948-1950, Skorowidzu więźniów Centralnego Więzienia we Wronach 1951. T. Osmulski przybył do więzienia we Wronkach 01.07.1950 z więzienia w Przemyślu. W dn. 08.01.1052 został przetransportowany do więzienia w Strzelcach Opolskich. IPN Po 3/62, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70.
.