Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Rupar
Miejsce urodzenia: Wysoka
Data urodzenia: 19-09-1911
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Rupar był rozpracowywany w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej założonej 07.07.1960 na jego osobę przez Wydział III KW MO w Rzeszowie pod nr 2717. Ww. działał w ruchu ludowym od okresu międzywojennego (w 1937 roku ukarany półrocznym aresztem za "wystąpienia polityczne"), w czasie okupacji hitlerowskiej był czynnym członkiem BCh, po wojnie sekretarzem ZP PSL w Łańcucie i od 1954 roku Prezesem PK ZSL w Jarosławiu. Ww. w latach 1957-1960 pełnił także funkcję sekretarza WK ZSL w Rzeszowie i w tym czasie miał m.in. usuwać z ZSL "radykalnych działaczy ludowych", których posądzał o współpracę z organami bezpieczeństwa. Z inspiracji SB w efekcie przekazanych przez nią informacji, które miały potwierdzać te działania ww. został "zdjęty z zajmowanego stanowiska". W dalszym okresie ww. był rozpracowywany ze względu na ścisłe kontakty z tzw. "grupą łańcucką", oficjalnie potępioną w 1960 roku, oskarżaną o opozycyjną i "prawicową działalność" w ZSL. Grupa ta miała miała m.in. rozbijać zjazdy partyjne. Sprawę 24.11.1960 przerejestrowano do nr 297 (jako Sprawę Operacyjnej Obserwacji) do której włączono osobę trzecią, a następnie 11.09.1962 po raz kolejny przerejestrowano do nr 54. Ostatecznie sprawę zamknięto 27.07.1965 i złożono (25.08.1965) do archiwum Wydział "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 3937, a następnie 26.10.1972 przerejestrowano do sygn. 14612/II. IPN Rz 070/214 (14612/II).
Ww. był rozpatrywany jako kandydat na agenta pod sprawą nr 37514 (brak informacji na temat organu bezpieczeństwa, który taką możliwość rozpatrywał, zachował się jedynie opis materiałów złożonych do archiwum). Powodem zainteresowania organów bezpieczeństwa była znajomość z działaczem ludowym, który przebywał po wojnie na emigracji. W związku z tym przeprowadzono z Józefem Ruparem trzy rozmowy, w których ten stwierdził jedynie, że zna tę osobę "z przedwojny, lecz nie ma z kim kontaktu” od momentu wyzwolenia. Z pozyskania zrezygnowano i 06.12.1956 i materiały złożono do archiwum w związku z tym, że Józef Rupar został "pracownikiem WKW ZSL w Rzeszowie i piastował stanowisko sekretarza". Materiały 04.08.1960 skomasowano do sygn. 2696, a następnie 3937 i ostatecznie 26.12.1972 przerejestrowano do sygn. 14612/II. IPN Rz 070/214 (14612/II).
.