Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Myca
Miejsce urodzenia: Knurów
Data urodzenia: 19-07-1932
Imię ojca: Józef
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Myca został internowany 11.11.1982 w związku z akcją „Jodła” na podstawie decyzji nr KŚ-80/82 z dn. 09.11.1982. Ww. został zatrzymany z uwagi na to, że „na terenie NRD szkalował ustrój socjalistyczny i stosunki społeczno-gospodarcze panujące w NRD. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że będzie nadal kontynuował swoją działalność”. Decyzję o internowaniu uchylono 02.12.1982. IPN Ka 043/476 (39499/II).
Henryk Myca figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KWMO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
W okresie od 1980 do 1982 Henryk Myca napisał kilkanaście listów odnoszących się do sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w PRL. Pisma następnie wysłał do NRD celem dalszego rozpowszechnienia. Przeciwko ww. w dniu 16.02.1983 Prokuratura Wojewódzka w Katowicach wszczęła postępowanie (sygn. akt II Ds. 17/83). Następnie wiceprokurator postanowił prowadzenie śledztwa zlecić Wydziałowi Śledczemu KWMO w Katowicach. Dn. 07.04.1983 wiceprokurator przedstawił zarzuty H. Mycy podejrzewanemu o popełnienie przestępstwa z art. 271 § 1 i 2 kk., natomiast akt oskarżenia przeciwko H. Mycy został wydany 29.04.1983. Dn. 04.07.1983 Sąd Rejonowy w Rybniku (sygn. akt III K 478/83) skazał Henryka Mycę na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem tytułem próby na okres 3 lat. Ponadto zasądzono 8 tys. zł. grzywny i obciążono ww. kosztami postępowania. Dn. 08.08.1983 sąd postanowił o umorzeniu postępowania karnego po uprzednim zastosowaniu ustawy amnestyjnej. IPN Ka 745/1 (III K 478/83).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Katowicach od 16.02.1983 przeciwko Henrykowi Mycy podejrzewanemu o przestępstwo z art. 271 § 1 i 2 kk. Akta zakończono w związku ze sporządzeniem aktu oskarżenia przez Prokuraturę Wojewódzką w Katowicach w dn. 29.04.1983. IPN Ka 029/640 (9246/III).
.