Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Adamiak
Miejsce urodzenia: Daniszewo
Data urodzenia: 15-06-1944
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Zenobia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Adamiak był kontrolowany operacyjnie w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) zarejestrowanej 16.12.1963 pod nr 23323 przez Pion IV KP MO w Płocku w związku ze wstąpieniem do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Prowadzenie teczki zakończono w kwietniu 1964 z powodu wystąpienia z seminarium. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 63624/IV. Materiałów o sygn. 63624/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Jan Adamiak był rozpracowywany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Ricardo” nr rej. 5779, prowadzonego przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Toruniu od 06.05.1980 do 25.09.1989. KE wszczęto z uwagi na fakt, że Jan Adamiak należał do aktywnych członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu i został wybrany do zarządu jako skarbnik. W ramach sprawy planowano pogłębić informacje na temat działalności Jana Adamiaka w KiK oraz w Instytucie Nauk Ekonomicznych UMK, gdzie był adiunktem, poprzez zastosowanie przeglądu korespondencji i wykorzystania Tajnych Współpracowników (TW) pseud. „Mada”, „Ula” i „Jan II”. W późniejszym czasie wprowadzano kolejnych TW: pseud. „Merkury”, „Perykles”, „Veras”. Rozważano obserwację Jana Adamiaka przy udziale Wydz. „B” i wniesienie zastrzeżenia na wyjazdy za granicę. W dn. 16.12.1981 Jan Adamiak otrzymał pisemne wezwanie do KW MO w Toruniu, gdzie przeprowadzono z nim „rozmowę operacyjno-ostrzegawczą” w związku z zawieszeniem działalności KIK w czasie stanu wojennego. W 1986 roku Jan Adamiak był sekretarzem Zarządu Toruńskiego Klubu Katolików, a w roku 1988 wiceprezesem organizacji. Był w tym czasie kontrolowany przez technikę operacyjną i dwóch TW, mimo iż aparat bezpieczeństwa uważał, że Jan Adamiak „nie prowadzi wrogiej lub społecznie szkodliwej działalności”. Kontrolę zakończono 18.09.1989 z powodu „zaniechania prowadzenia działalności antypaństwowej” przez Jana Adamiaka oraz z powodu zmiany oceny jego wcześniejszej działalności w związku ze przekształceniami politycznymi w kraju. Materiały złożone 25.09.1989 do archiwum pod sygn. 2403/II zniszczono 08.01.1990 w Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Toruniu. Zachował się mikrofilm z akt wykonany 25.10.1989 o sygn. 2403/2. IPN By 0104/320 (2403/2) mikrofilm.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 16.05.2018 r. dotyczące Jana Adamiaka: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Gd 964/17).

.