Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Górniak
Miejsce urodzenia: Cieszyn
Data urodzenia: 02-02-1952
Imię ojca: Karol
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Górniak był rozpracowywany w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Polifarb”, która została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 13.07.1978 pod nr BB-2928 przez Wydział III KWMO Bielsko-Biała. Sprawa, którą założono w związku z rozbudową i modernizacją Cieszyńskiej Fabryki Farb i Lakierów w Cieszynie, prowadzona była przez Wydział III „A” i Wydział V KWMO Bielsko-Biała, następnie przez Grupę V KMMO/RUSW Cieszyn, a następnie przez Referat V i Sekcję SB RUSW Cieszyn. Jerzy Górniak, pracownik Cieszyńskiej Fabryki Farb i Lakierów został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej jako figurant Sprawy Obiektowej „Polifarb” w dn. 13.10.1980 pod nr BB-4679. W dniu 29.10.1981 zmieniono kategorię rejestracji ww. na figuranta SOS „Górnik” nr rej BB-4679. Sprawa Obiektowa „Polifarb” została zakończona z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”, w dn. 26.01.1990 zgromadzone materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 139/IV. IPN Ka 012/80 (139/IV).
Jerzy Górniak był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Górnik”, prowadzonej od 29.10.1981 przez Wydział III „A”, a następnie przez Wydział V KWMO Bielsko-Biała pod nr BB-4679. Ww. został objęty kontrolą operacyjną z uwagi na fakt, iż wykorzystywał NSZZ „Solidarność” do „propagowania wrogich poglądów, zwłaszcza w stosunku do PZPR”. SOS zakończono 16.03.1982 przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. W dniu 07.04.1982 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Bielsko-Biała pod sygn. 1159/II, a w dn. 15.01.1990 materiały archiwalne zostały wybrakowane. Materiały o sygn. 1159/II zniszczono 15.01.1990. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Jerzy Górniak był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Opór” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej w dn. 08.05.1982 pod nr BB-6138 i prowadzonej przez Wydział V KWMO Bielsko-Biała. Ww. został objęty sprawdzeniem z uwagi na fakt, iż „próbował reaktywować działalność zawieszonego związku”. SOS „Opór” prowadzoną w okresie od 03.05.1982 do 13.09.1982 zakończono przeprowadzeniem rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. W dniu 20.09.1982 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Bielsko-Biała pod sygn. 1242/II, a w dn. 15.01.1990 materiały archiwalne zostały wybrakowane. Materiały o sygn. 1242/II zniszczono 15.01.1990. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
.