Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Edward
Nazwisko: Wołowicz
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 27-01-1944
Imię ojca: Edward
Imię matki: Natalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania dotyczące Piotra Wołowicza, aktywnego działacza związkowego, wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na terenie KWK im. „ZMP” w Żorach, który został wytypowany do internowania przez Wydział III „A” KWMO Katowice z uwagi na „negatywny stosunek do obecnych władz”. Zatrzymany 13.12.1981 na podstawie decyzji o internowaniu nr III „A”-97, zwolniony 09.03.1982 na mocy decyzji nr 645/82. W dniu 21.10.1982 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39400/II, a w dn. 05.11.1990 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 39400/2). Akta o sygn. IPN Ka 230/2864 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 230/2864 t. 2 (39400/II), IPN Ka 0169/1612 (39400/2) mikrofilm.
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany w dn. 13.12.1982 na podstawie decyzji nr III „A”-97 z uwagi na fakt, iż „swoją radykalną postawą może spowodować zakłócenie porządku publicznego”. Przebywał w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, a w dn. 19.02.1982 przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Zwolniony w dn. 09.03.1982 na mocy decyzji nr 645/82 o uchyleniu internowania. IPN Ka 39/195 (19/81).
Piotr Wołowicz był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Blady” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej w dn. 26.04.1983 pod nr KA-52798 przez KMMO Żory. Sprawę założono na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że ww. jeden z założycieli NSZZ Solidarność” na terenie KWK im. „ZMP” w Żorach, „zagorzały wróg PZPR, organizator szeregu akcji protestacyjnych i strajków”, po zwolnieniu z internowania „ponownie podjął wrogą działalność, publicznie krytykując ostatnie posunięcia rządu i negatywnie wypowiadając się o związkach zawodowych i działaniu PRON”. Piotr Wołowicz, który był również inicjatorem organizowania pomocy dla internowanych oraz brał udział w kolportażu „nielegalnych ulotek”, został objęty kontrolą operacyjną w celu „ustalenia kontaktów towarzyskich i służbowych” oraz „form, metod i zakresu wrogiego oddziaływania w miejscu pracy i zamieszkania”. W związku z prowadzoną sprawą przeprowadzono kilka rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych, ww. był także inwigilowany przez osobowe źródła informacji. W toku sprawy przeszukiwano również miejsce zamieszkania ww. np. w dn. 12.12.1983 w związku z podejrzeniem o kolportaż ulotek o „wrogiej treści” - wynik negatywny. W dniu 21.03.1989 KE został przekazany do MUSW Ruda Śląska, od dnia 06.09.1989 sprawę prowadzi ponownie Grupa V RUSW Żory. Kwestionariusz zakończono 28.09.1989 z uwagi na „zaprzestanie wrogiej działalności”. W dniu 08.11.1989 materiały sprawy zdjęto z ewidencji operacyjnej i zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 39400/II, a w dn. 05.11.1990 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 39400/2). Akta o sygn. IPN Ka 230/2864 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 230/2864 t. 1 (39400/II), IPN Ka 0169/1612 (39400/2) mikrofilm.
W materiałach ewidencyjnych WUSW w Katowicach znajduje się informacja dotycząca zatrzymania Piotra Wołowicza, który w dn. 21.08.1988, przedostał się na teren KWK „ZMP” w Żorach, gdzie do górników wygłosił przemówienie o konieczności kontynuowania strajku. Zwolniony 22.08.1988. Wypis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Zdjęcie sygnalityczne Piotra Wołowicza wykonane przez KMMO Żory w 1982 roku. IPN Ka 790/6 (655/66).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie ww. przebywał od dn. 13.12.1981 do 19.02.1982. IPN Ka 175/711.
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, gdzie ww. przebywał od dn. 19.02.1982 do 09.03.1982. IPN Ka 38/8, IPN Ka 38/10.
.