Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Agnieszka Aleksandra
Nazwisko: Sidorska
Nazwisko rodowe: Sidorska
Miejsce urodzenia: Łęczyca
Data urodzenia: 30-11-1956
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Halina
Znany/a też jako:

Imiona rodziców: Dionizy


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Agnieszki Sidorskiej. W aktach zachowały się jedynie: kalka Decyzji Nr 1549 KWMO we Wrocławiu o internowaniu z dnia 06.03.1982 oraz pismo ww. do Komendanta Wojewódzkiego MO. IPN Wr 040/792 (IV-3751/656).
Akta internowanej Agnieszki Sidorskiej. Internowana w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi w okresie od 17.03.1982 do 04.05.1982. Dnia 04.05.1982 ww. została przekazana do Wydz. Śledczego KW MO we Wrocławiu. IPN Bi 51/13 (55/82).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO we Wrocławiu w roku 1982 dot. "nieodstąpienia od działalności w NSZZ >Solidarność<". Agnieszka Sidorska występuje w charakterze podejrzanej. IPN Wr 039/11372 (24617/III).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad śledztwem 2 Ds 25/82, prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście od 22.04.1982 do 29.05.1982, w sprawie nieodstąpienia od "działalności związkowej i kontynuowanie jej przez uczestniczenie w wydawaniu i kolportowaniu >Solidarności Dolnośląskiej<". W aktach znajdują się odpisy aktu oskarżenia z 29.05.1982 i wyroku Sądu Wojewódzkiego z 03.07.1982. Agnieszka Sidorska została uznana winną tego, że gromadziła materiały do prasy związkowej, powielała ją oraz rozpowszechniała, i skazana na 3 lata pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 06.05.1982. IPN Wr 33/203 (III Dsn 25/82/Wr.VI).
Akta tymczasowo aresztowanej, na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Środmieście (2 Ds 25/82), a następnie skazanej wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu (III K 108/82) Agnieszki Sidorskiej. Dnia 07.05.1982 ww. została osadzona w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Dnia 28.07.1982 SW we Wrocławiu wydał Postanowienie o udzieleniu Agnieszce Sidorskiej 6 miesięcy przerwy w odbywaniu kary (V Pr 621/82). Ww. została zwolniona 30.07.1982. Dnia 27.08.1982 ten sam Sąd odwołał przerwę w karze. W uzasadnieniu podano, iż "skazana wykorzystuje przerwę niezgodnie z jej przeznaczeniem (...), zajmuje się prawdopodobnie prowadzeniem nielegalnej działalności związkowej" (V Kow. 444/82). Dnia 28.08.1982 Agnieszka Sidorska ponownie została osadzona w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Dnia 10.09.1982 SW uwzględnił zażalenie obrońcy ww. i uchylił Postanowienie z 27.08.1982 (V Kow. 444/82). Agnieszka Sidorska została zwolniona 13.09.1982. Dnia 08.03.1983 Rada Państwa Uchwałą Nr PU-1111-19-83 warunkowo zwolniła ww. z reszty odbycia kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. IPN Wr 31/1166 (1854).
Dnia 18.05.1982 zarejestrowana przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu pod nr. 44430 w kategorii OZ (Osoba zabezpieczona), a następnie 20.05.1983 przerejestrowana do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. "Gryps" (o tym samym nr. rejestracyjnym), założonej na "fakt kolportażu nielegalnych wydawnictw". Prowadzenie sprawy zakończono 30.06.1988, a 24.10.1989 zdjęto z ewidencji. Materiałów o sygn. 103455/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta dochodzenia RSD 43/83, prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu w okresie od 01.12.1983 do 06.06.1984, dot. "działalności nielegalnych struktur byłego NSZZ >Solidarność< na terenie zakładów pracy we Wrocławiu". W aktach: Postanowienie o zarządzeniu przeszukania mieszkania Agnieszki Sidorskiej z dnia 10.02.1984 wydane przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (2 Ds 120/83) oraz protokół przeszukania mieszkania ww. Postępowanie zostało umorzone 16.06.1984, ponieważ "nie zdołano ujawnić sprawców drukowania [nielegalnych wydawnictw]". IPN Wr 039/11576 t. 5 (24917/III).
.