Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Iwański
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 18-10-1897
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Joanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały śledztwa prowadzonego przez WUBP w Szczecinie w sprawie rozpowszechniania wrogiej propagandy w okresie 1946-1950 przez Mieczysława Iwańskiego, który przed wybuchem II Wojny Światowej pełnił służbę w szeregach Policji Państwowej na terenie Krakowa i Częstochowy. Mieczysław Iwański po zakończeniu działań wojennych przybył w 1946 roku do Szczecina, obejmując stanowisko urzędnicze w Urzędzie Melioracyjnym. Od tego momentu dał się poznać swoim współpracownikom, jako osoba bardzo negatywnie ustosunkowana do panującego wówczas w Polsce ustroju. Publicznie wyrażał swoje niezadowolenie i głosił antysocjalistyczne hasła, szerząc zarazem pogłoski o nadejściu wojsk Andersa i rozprawieniu się ze wszystkimi komunistami, za co w dniu 17.01.1947 został zatrzymany przez funkcjonariuszy WUBP w Szczecinie i osadzony w areszcie. Następnie 28.02.1947 sprawę skierowano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie z wnioskiem o przekazanie sprawy do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Ostatecznie postępowanie karne zostało umorzone na mocy amnestii. Na wniosek prokuratora Mieczysław Iwański opuścił areszt. Pomimo uniknięcia kary więzienia, Mieczysław Iwański nie zmienił swych poglądów. W dalszym ciągu publicznie krytykował socjalistyczny ustrój państwa polskiego, za co ponownie 08.09.1950. został zatrzymany przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Tym razem sprawę antyrządowej propagandy, szerzonej przez Mieczysława Iwańskiego przekazano do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, który z kolei skazał go na karę łaczną 5 lat więzienia. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały złożono w wydziale "C" pod nr 498/III, a następnie zniszczono w 1986 roku. Protokół brakowania akt III nr 3/87 pozycja 329.
Akta sprawy sądowej, rozpatrywanej przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, prowadzonej w okresie 10.10.1950-17.11.1950 w związku z rozpowszechnianiem wrogiej propagandy przez Mieczysława Iwańskiego, pracującego wówczas jako pomocnik w prywatnym sklepie spożywczym w Szczecinie. W toku przeprowadzonego śledztwa funkcjonariusze WUBP w Szczecinie zebrali materiały świadczące o tym, iż w/w w okresie 08.1949-09.1950, wykorzystując fakt codziennych kontaktów z licznymi klientami sklepu, w którym był zatrudniony, m.in. szkalował publicznie ustrój Polski Ludowej, negatywnie wyrażał się o dostojnikach Państwa Polskiego oraz Związku Radzieckiego. Ponadto Mieczysław Iwański rozpowiadał pogłoski o mającej rozpocząć się w niedługim czasie III wojnie światowej, powodując w ten sposób dezorientację wśród społeczeństwa polskiego jak również szkodząc podstawowym interesom Państwa Polskiego. W dniu 12.09.1950 funkcjonariusze WUBP w Szczecinie dokonali zatrzymania Mieczysława Iwańskiego, pod zarzutem szerzenia fałszywych i antypaństwowych wiadomości, którego działalność stanowiła szczególne niebezpieczństwo w okresie odbudowy państwa. Po przesłuchaniu podejrzanego i świadków ,10.10.1950 wystosowano akt oskarżenia. W dn. 17 .11.1950 Mieczysław Iwański wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie został skazany na karę łączną 5 lat więzienia. Zasądzoną karę więzienia odbywał m.in. w więzieniu w Goleniowie oraz w Centralnym Więzieniu OP w Warszawie. Następnie na mocy postanowienia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu, wydanym 04.09.1953 przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie, w/w 26.09.1953 opuścił więzienie. Natomiast sam wyrok zapadły w sprawie Mieczysława Iwańskiego unieważniono w części, na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego 28.08.1991. IPN Sz 158/21 (I K 217/50).
Mieczysław Iwański figuruje w „Skorowidzu imiennym opracowanych członków band i nielegalnych organizacji”, prowadzonym w latach 1954-1983 (pod literą I poz. 3). Wpisu dokonano na podstawie akt o sygn. 498/III, przechowywanych w Wydz. „C” KWMO Szczecin. IPN Sz 0012/477 t. 3 (1513/IV).
Materiały administracyjne Służby Bezpieczeństwa zawierające zbiór charakterystyk i faktologii opracowanych w Wydziale „C” KWMO Szczecin w roku 1974. Mieczysław Iwański występuje w materiałach dotyczących rozpowszechniania fałszywych wiadomości o treści antypaństwowej na terenie b. województwa koszalińskiego i szczecińskiego w latach 1946-1953. W powyższych dokumentach nazwisko M. Iwańskiego widnieje na Karcie nr 226 i w kwestionariuszu osobowym, które sporządzono na podstawie akt o sygn. 498/III, przechowywanych w Wydziale „C” KWMO w Szczecinie. Zgodnie z informacjami zawartymi w materiałach Mieczysław Iwański w okresie 08.1949-09.1950 rozpowszechniał publicznie fałszywe wiadomości, które mogły zaszkodzić interesom Państwa Polskiego. Za rozpowszechnianie wrogiej państwu propagandy Mieczysław Iwański został skazany 17.11.1950 przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności. IPN Sz 008/809 (1421/IV).
.