Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Julian
Nazwisko: Mach
Miejsce urodzenia: Rudnik
Data urodzenia: 10-01-1914
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Henryk Mach
urodzony/a 10- 01-1910 Rudnik
Imiona rodziców: Józef Maria


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Przemyślu w okresie od 06.09.1945 do 07.02.1950 przeciwko Henrykowi Machowi. W dniu 06.09.1945 przeprowadzono w miejscu zamieszkania Henryka Macha rewizję, podczas której zarekwirowano wykaz członków partii politycznych (PPR, PPS, SL) z terenu Rudnika z podkreśleniem osób współpracujących z PUBP w Nisku. Względem wymienionego sporządzono aktu oskarżenia, w którym poza powyższym zarzucono mu również przynależność do AK na terenie gminy Rudnik. Wyrokiem Wojskowego Sadu Garnizonowego w Przemyślu został skazany na kare 5 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat oraz na karę pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 3 (26.06.1947 darowano w/w karę więzienia na mocy ustawy o amnestii). IPN BU 915/1368.
Akta śledcze prowadzone sprawie przynależności m. in. Henryka Macha do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Został on oskarżony (akt oskarżenia sporządzono w dniu 30.04.1948) o przynależność do Zrzeszenia WIN na terenie Rudnika nad Sanem w okresie od stycznia 1946 do momentu aresztowania tj. 12.02.1948, miał też kolportować nielegalna prasę "winowską - "Ku wolności". Sprawę prowadziło PUBP w Nisku w okresie od 23.01.1948, w dniu 21.03.1949 materiały sprawy złożono w archiwum pod sygn. 5621, a następnie przerejestrowano do sygn. 1039/III. W dokumentach sprawy znajduje się również akt oskarżenia dot. Henryka Macha z dnia 14.10.1944 - wymieniony został oskarżony o przynależność do AK na terenie gminy Rudnik (powiat niżański). Znaleziono przy nim także listy członków partii: m.in. PPR, PPS, SL z zaznaczeniem którzy z nich są konfidentami PUBP w Nisku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Przemyślu z dnia 06.02.1945 został skazany na karę pozbawienia wolności na 5 lat (w zawieszeniu na 3 lata) oraz pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 3. IPN Rz 046/491 (1039/III).
Akta prokuratorskie prowadzone od 17.02.1948 do 28.03.1950 przez Wojskową prokuraturę Rejonową w Rzeszowie przeciwko m.in. Henrykowi Mach. Został on tymczasowo aresztowany i oskarżony o przynależność do WiN i pośrednictwo w kolportażu prasy organizacyjnej. IPN Rz 108/6553.
Akta sądowe prowadzone od 12.02.1948 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie w sprawie m.in. przeciwko Henrykowi Machowi, który wyrokiem z dnia 30.09.1948 został uniewinniony od zarzutu przynależności (w okresie od stycznia 1946 do 12.02.1948) do Zrzeszenia WiN na terenie Rudnika nad Sanem. IPN Rz 122/238 (Sr. 453/48).
Informacje dot. w/w zamieszczone zostały w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona od 02.01.1948 do 13.12.1948), Wykazie osób aresztowanych w latach 1947-1948 oraz w Skorowidzu spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1948. IPN Rz 65/5 t. 1, IPN Rz 65/54, IPN Rz 65/69.
Zapisy odnoszące się do Henryka Macha zamieszczone są w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Nisku za lata 1946-1954 oraz w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Nisku za lata 1946-1954. IPN Rz 50/41, IPN Rz 50/42, IPN Rz 50/96.
Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręgu Rzeszów opracowana w latach 1977-1978 przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie. Henryk Mach według zapisów znajdujących się w kwestionariuszu osobowym był członkiem WiN-u na terenie Rudnika nad Sanem (od stycznia 1946 do 12.02.1948), w organizacji miał pełnić funkcje łącznika. Podczas rewizji przeprowadzonej w chwili aresztowania w/w znaleziono przy nim wykaz członków PPR, PPS, SL, SD ze wskazaniem którzy z nich współpracowali z organami bezpieczeństwa. IPN Rz 05/5.
.