Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Majcherczyk
Miejsce urodzenia: Giedlarowa
Data urodzenia: 05-11-1925
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa przeciwko osobom zaangażowanym w działalność podziemia niepodległościowego AK-WiN, na terenie pow. łańcuckiego (głównie w gromadzie Giedlarowa). Henryk Majcherczyk pełnił funkcję łącznika organizacji, czytał i rozprowadzał nielegalną prasę, posiadał broń. Akta sprawy złożono do archiwum do nru 7063 (09.03.1950), a następnie w 1967 roku przerejestrowano do sygn. 1669/III. Sprawa prowadzona była w okresie 21.05.1946 do 09.03.1950 przez PUBP w Łańcucie oraz WUBP w Rzeszowie. IPN Rz 046/866 (1669/III).
Akta prowadzone od 03.07.1949 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie przeciwko m.in. Henrykowi Majcherczykowi oskarżonemu o to, iż od lipca 1944 do kwietnia 1946 na trrenie Gromady Giedlarowa (powiat łańcucki) był żołnierzem AK, a następnie wstąpił do WiN, w której to organizacji pełnił funkcję łącznika pomiędzy komendantem placówki Giedlarowa a dowódcą drużyny. Akt oskarżenia sporządzono 19.10.1949. IPN Rz 108/5133 (Pr. II 492/49).
Akta sądowe prowadzone od 30.06.1949 przeciwko członkom AK, a następnie WiN na terenie pow. łańcuckiego w tym Henrykowi Majcherczykowi. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego z dnia 19.11.1949 w/w skazany został na 2 lata i 7 miesięcy pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 1 rok oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Rz 107/986 t. 1, 2 (Sr.761/49).
Informacje odnoszące się do Henryka Majcherczyka zamieszczone są w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Łańcucie za lata 1946-1954, Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Łańcucie w latach 1946-1954 oraz w Repertorium spraw śledczych PUBP w Łańcucie za lata 1947-1954. IPN Rz 50/38, IPN Rz 50/39, IPN Rz 50/79.
Zapisy odnoszące się do w/w znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 03.01.1949 do 10.03.1950 ) oraz w Wykazie osób aresztowanych w latach 1948-1949. IPN Rz 65/7, IPN Rz 65/55.
Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręgu Rzeszów opracowana prze Wydział "C" KW MO Rzeszów w latach 1977-1978. Henryk Majcherczyk był członkiem organizacji do grudnia 1945 o ps. "Kruk", pełnił w niej funkcję łącznika, czytał prasę "winiowską", posiadał nielegalnie broń. Został aresztowany przez organy bezpieczeństwa w dniu 30.06.1949. IPN Rz 05/5.
.