Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aniela
Nazwisko: Rupik
Nazwisko rodowe: Sobota
Miejsce urodzenia: Mikołów
Data urodzenia: 30-07-1950
Imię ojca: Eryk
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aniela Rupik była kontrolowana w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 01.03.1982 pod numerem KA-48698 i prowadzonego przez Wydział IV KWMO Katowice, a następnie przez Referat IV KMMO/RUSW Gliwice i Grupę VI RUSW Gliwice. Ww. została objęta kontrolą operacyjną z uwagi na fakt, iż do 13.12.1981 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej przy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w Bujakowie, a po wprowadzeniu stanu wojennego „utrzymywała kontakty” z działaczami związkowymi. Celem KE było ustalenie i rozpoznanie kontaktów ww., „neutralizowanie negatywnego wpływu figurantki na otoczenie” oraz „uzyskanie materiałów kompromitujących bądź obciążających”. W ramach sprawy z ww. przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze np. w dn. 20.07.1982 została ostrzeżona przed konsekwencjami organizowania „wrogich wystąpień” w związku z dniem 22 lipca. KE został zakończony 16.05.1988 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. W dn. 24.06.1988 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42869/II, a 13.07.1988 materiały archiwalne zostały zmikrofilmowane (sygn. 42869/2). IPN Ka 0169/675 (42869/2) mikrofilm.
.