Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Izabela
Nazwisko: Frątczak
Miejsce urodzenia: Pabianice
Data urodzenia: 31-12-1953
Imię ojca: Aleksander
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 3 maja 1982 Elżbieta Frątczak (Naumik) - aktywna działaczka NSZZ "Solidarność" w Przędzalni Czesankowej "Polanil" w Łodzi - została internowana na wniosek SB z Wydz. III KW MO w Łodzi. Zwolniona z internowania dnia 5 lipca 1982. W związku z tym figuruje w aktach Wydz. Śledczego KW MO w Łodzi z lat 1981-1983 (dotyczących osób internowanych z terenu woj. miejskiego łódzkiego) oraz w zapisach dziennika archiwalnego Wydz. "C" WUSW w Łodzi. IPN Ld PF86/21 t. 4 (1360/III), IPN Ld 0255/11 (26/22/91).
W dniu 6 maja 1982 Elżbieta Frątczak została zarejestrowana pod numerem 45784 jako figurantka do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Klub" (nr 35219) przez SB z Wydz. III KW MO w Łodzi. SOR krypt. "Klub" była prowadzona od dnia 8.03.1976 przez SB z Wydz. III KW MO w Łodzi przeciwko Józefowi Śreniowskiemu i innym osobom z łódzkiego środowiska KOR, z którymi Elżbieta Frątczak aktywnie współpracowała. Materiały z tej wieloletniej inwigilacji ww. środowiska, w tym Elżbiety Frątczak, zdjęto z ewidencji w grudniu 1989 r. i "zniszczono protokolarnie" 15.12.1989. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Elżbieta Frątczak figuruje w aktach Aresztu Śledczego w Suwałkach z roku 1982 - dotyczących osób internowanych w stanie wojennym i przewiezionych do "Ośrodka Internowania dla Kobiet w Gołdapi". Akta te zawierają m.in. zapisy stwierdzające, iż Elżbieta Frątczak była przetrzymywana w tym Ośrodku do 5 lipca 1982 - tego dnia została zwolniona z internowania. IPN Bi 53/19, IPN Po 561/1.
.