Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy Kazimierz
Nazwisko: Trębacz
Miejsce urodzenia: Zagorzyn
Data urodzenia: 19-05-1944
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Michalina
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 06.04.1963. Dyrektor Gminnej Szkoły Zbiorczej w Blizanowie i Jankowie, Gminny Inspektor Oświaty i Wychowania - brak bliższych danych.

Przebieg kariery partyjnej:

 Ad 4-5. Na konferencji w dniu 27.10.1986 Gminna Komisja Rewizyjna łącząc się z Komisją (Zespołem) Kontroli Partyjnej przekształciła się w Gminną Komisję Kontrolno-Rewizyjną.

Źródła: AP Kalisz, KG PZPR w Blizanowie, 1 (protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1972-1977); Tamże, 2 (protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1979-1981); Tamże, 3 (protokóły konferencji sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych 1982-1985); Tamże, 4 (materiały z konferencji - 09.04.1986-01.02.1989), b.p.

 Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Propagandy Komitet Miejsko-Gminny Blizanów PZPR 24-11-1974 7-11-1977 AP Kalisz, KG PZPR w Blizanowie, 1, k. 27-30 (protokół ogólnogminnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dn. 24.11.1974), k. 66 (spis członków Egzekutywy wybranych na ogólnogminnym zebraniu 24.11.1974) k. 138 (skład Prezydium Konferencji w dn. 07.11.1977), k. 148 (propozycje do składu Gminnej Komisji Rewizyjnej).
Członek Komitet Gminny Blizanów PZPR 24-11-1974 AP Kalisz, KG PZPR w Blizanowie, 1, k. 65-67 (protokół Komisji Skrutacyjnej i spis członków Komitetu Gminnego wybranych w dn. 24.11.1974).
Członek Egzekutywa Komitet Gminny Blizanów PZPR 24-11-1974 7-11-1977 AP Kalisz, KG PZPR w Blizanowie, 1, k. 65-67 (protokół Komisji Skrutacyjnej i spis członków Egzekutywy wybranych w dn. 24.11.1974).
Wiceprzewodniczący Gminna Komisja Rewizyjna Komitet Gminny Blizanów PZPR 07-11-1977 27-05-1981 AP Kalisz, KG PZPR w Blizanowie, 1, k. 212-213 (protokół z pierwszego posiedzenia nowo wybranego KG PZPR na konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dn. 07.11.1977); Tamże, 2, k. 8 (skład Prezydium Komisji Rewizyjnej wybranej na konferencji w dn. 25.10.1979), k. 124 (sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rewizyjnej za okres 25.10.1979-27.05.1981), k. 159 (protokół z pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej wybranej w dn. 27.05.1981).
Członek Gminna Komisja Rewizyjna Komitet Gminny Blizanów PZPR 07-11-1977 27-10-1986 AP Kalisz, KG PZPR w Blizanowie, 1, k. 148 (propozycje do składu Gminnej Komisji Rewizyjnej), k. 207 verte (spis członków Komisji Rewizyjnej KG PZPR wybranych na konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dn. 07.11.1977), k. 212-213; Tamże, 2, k. 8 (skład Prezydium Komisji Rewizyjnej wybranej na konferencji w dn. 25.10.1979), k. 68 (protokół wyborów do Komisji Rewizyjnej na konferencji w dn. 25.10.1979), k. 131-133 (protokół wyborów do Komisji Rewizyjnej na konferencji w dn. 27.05.1981), k. 159 (protokół pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej wybranej w dn. 27.05.1981; Tamże, 3, k. 22 (sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rewizyjnej), k. 77-79 (protokół wyborów do Komisji Rewizyjnej na konferencji w dn. 30.11.1983); Tamże, 4 (sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rewizyjnej za okres 30.11.1983-27.10.1986), b.p.
Wiceprzewodniczący Gminna Komisja Rewizyjna Komitet Gminny Blizanów PZPR 30-11-1983 27-10-1986 AP Kalisz, KG PZPR w Blizanowie, 3, k. 135 (sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rewizyjnej za okres 30.11.1983-31.01.1985); Tamże, 4 (sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rewizyjnej za okres 30.11.1983-27.10.1986), b.p.
.