Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław Grzegorz
Nazwisko: Zajkowski
Miejsce urodzenia: Targonie Wielkie
Data urodzenia: 15-03-1908
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wacław Zajkowski był objęty Sprawą Operacyjnej Obserwacji krypt. „Judasz” zarejestrowaną 7.09.1962 pod nr 147 w KWMO w Warszawie przez Referat ds. SB KPMO w Ostrołęce. Ksiądz katolicki, administrator parafii w Czarni koło Myszyńca w pow. ostrołęckim. Objęty inwigilacją z powodu „wrogich wypowiedzi w kazaniach”. Odnotowano ponadto, że „w pierwszych latach po wyzwoleniu” współpracował w pow. ostrołęckim z Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym. Prowadzenie sprawy zakończono 24.12.1963 (zapewne z powodu wyjazdu ks. Zajkowskiego do Stanów Zjednoczonych Ameryki). Materiały złożone w archiwum Wydziału „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 63473/II, następnie przekazane 23.09.1976 do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ostrołęce, gdzie otrzymały sygn. 35/II. Akta złożone z 2 tomów zostały zniszczone 15.09.1988 (protokół brakowania nr 1/88). Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Mimo nieobecności w PRL, jako ksiądz katolicki, objęty od 10.04.1968 Teczką Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) zarejestrowaną w Biurze „C” MSW przez Referat ds. SB KPMO w Ostrołęce pod nr. 36066. Wedle zapisu z kartoteki: „prześladował młodzież należącą do ZMP i ZHP, występował przeciwko przerywaniu ciąży i wyprowadzeniu nauki religii ze szków. Cechował go wrogi stosunek do władz PRL”. Sprawę zakończono 25.05.1968 z powodu pobytu w Stanach Zjednoczonych (od 1962). Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 64226/II, a następnie włączono do akt Sprawy Operacyjnej Obserwacji krypt. „Judasz” (nr 63473/II). W 1976 akta przekazano do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ostrołęce, gdzie otrzymały sygn. 35/II. Akta zostały zniszczone 15.09.1988 (protokół brakowania nr 1/88). Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe. W 1961 roku zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych wniesione przez Biuro Paszportów MSW. W tymże roku ks. Wacław Zajkowski nie uzyskał zgody na wyjazd do Stanów Zjednoczonych w celu odwiedzin ciężko chorego członka najbliższej rodziny. Odnowa wydania paszportu została uzasadniona negatywnymi opiniami Biura „C” MSW i Urzędu Do Spraw Wyznań. Po ponownym złożeniu wniosku i anulowaniu zastrzeżenia otrzymał jednorazową zgodę wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Wyjechał 23.11.1962, a następnie pozostał tam. IPN Bi 452/99681 (EABK 099681).
.