Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Feliks
Nazwisko: Topiński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 23-02-1943
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 19.06.1981 przez Wydz. III-1 KSMO pod nr. 26209 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Magazynier”. Objęty rozpracowaniem po przekazaniu informacji przez Wydz. III-2 KSMO, że podczas rewizji w jego mieszkaniu w Warszawie 22.05.1979 znaleziono 22 paczki z niegotowymi jeszcze egzemplarzami podziemnego czasopisma „Zapis" (nr 9), a on sam oświadczył, że jego kontakty z działaczami opozycji „wynikają z jego poglądów na obecną rzeczywistość” i że „wielokrotnie udostępniał swoje mieszkanie dla magazynowania wydawnictw Niezależnej Oficyny Wydawniczej”. W aktach odnotowano, że „brał aktywny udział w wypadkach marca 1968 r.”, a w 1978 roku związał się z działaczami KSS-KOR. Prowadzenie sprawy przejął 21.08.1979 Wydz. III KSMO. W październiku 1980 Piotr Topiński włączył się w działalność NSZZ „Solidarność”. Internowany 13.12.1981 po wprowadzeniu stanu wojennego. Po zwolnieniu z internowania przeprowadzono z nim 4.05.1982 rozmowę ostrzegawczą. W listopadzie 1982 zwolniony z pracy w Instytucie Ekologii Polskiej Akademii Nauk „w ramach reorganizacji Instytutu, a także działań Służby Bezpieczeństwa”. W ramach amnestii 10.10.1983 zgłosił się do Wydz. Śledczego SUSW i ujawnił, że podczas trwania stanu wojennego przekazał do publikacji za granicą artykuł „Ekolog w Polsce Ludowej”, który ukazał się w kwartalniku „Aneks” (nr 31). Rozpracowanie zakończono 25.10.1985 po uznaniu, że „zaniechał wrogiej działalności”. W toku prowadzenia sprawy wykorzystywano agenturę, zastosowano zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych, przeprowadzono przeszukanie w miejscu zamieszkania i rozmowę ostrzegawczą. Materiały złożono 9.01.1986 w archiwum Wydz. „C” SUSW pod nr. 8945/II. IPN BU 0256/647 (8945/II), mikrofilm IPN BU 01322/3179 (8945/2).
Internowany 13.12.1981 na wniosek Wydz. III KSMO z powodu kontaktów z „czołowymi przedstawicielami” KSS KOR i współpracy z Niezależną Oficyną Wydawniczą. Decyzję uzasadniono podejrzeniem, że w „może aktywnie uczestniczyć w wystąpieniach antypaństwowych, sterowanych przez czołowych przedstawicieli grup antysocjalistycznych w kraju”. Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, a potem w Jaworzu. W trakcie internowania odmawiał rozmów z funkcjonariuszami SB. Zwolniony z internowania 30.04.1981. Figuruje w „Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego” (IPN Gd 539/1 i IPN Po 161/1). IPN BU 0787/519 (3999/III), mikrofilm IPN BU 01326/1798 (3999/3).
Akta internowanego. W dn. 13.12.1981 osadzony najpierw w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, a od 22.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Jaworzu. Ukarany naganą 25.02.1982 za przekazanie korespondencji poza kontrolą. Zwolniony decyzją nr 146 z 29.04.1982. IPN Sz 264/145.
Wymieniony w materiałach Dep. III MSW. W piśmie z 5.10.1984 zastępca dyrektora Dep. III poinformował sekretarza naukowego Polskiej Akademii Nauk, że w 31 numerze wydawanego w Londynie kwartalnika „Aneks” znalazł się artykuł „Ekolog w Polsce Ludowej” pracownika PAN Piotra Topińskiego. Z tego powodu zastępca dyrektora Dep. III prosił o „spowodowanie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego” i o poinformowanie MSW o „jego wynikach”. Do pisma była dołączona kopia wspomnianego artykułu i notatka o samym kwartalniku, gdzie znalazło się stwierdzenie, że „Aneks” jest „sterowany i finansowany przez te same ośrodki dywersji ideologicznej państw kapitalistycznych co «Paryska Kultura» i Rozgłośnia Polska Radia «Wolna Europa»”. IPN BU 0365/73 t. 4 (KS4/1984) k. 54-61.
Zastrzeżeniu wyjazdów do państw kapitalistycznych od 16.07.1980 do 16.07.1982 na wniosek Wydz. III KSMO. Jako uzasadnienie zakazu podano, że „utrzymuje bliskie kontakty z działaczami KSS-KOR i solidaryzuje się z ich działalnością. Wielokrotnie udostępniał swoje mieszkanie dla magazynowania wydawnictw Niezależnej Oficyny Wydawniczej”. Nie otrzymał paszportu na wyjazd do Szwajcarii w 1980 roku. Zastrzeżenie anulowane dnia 12.11.1980. IPN BU 797/33963 (EAGZ 33963).
.