Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Antoni
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Aleksandrów
Data urodzenia: 16-06-1928
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały zawierają meldunki operacyjne Wydz. III KWMO w Szczecinie wysłane do MSW w Warszawie w okresie 30.12.1976- 23.12.1977. Władysław Wojciechowski występuje w meldunku z 30.05.1977 z informacją, że ww. w miejscu pracy, przy obecności pozostałych pracowników twierdził, że informacje prasowe na temat śmierci studenta w Krakowie to „obłudne kłamstwo”, a jego śmierć nastąpiła na skutek działań MO. W związku z powyższym SB postanowiła wszcząć Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Prowokator”, zmierzającą do ustalenia motywów jego działania. IPN Sz 0012/17 t. 5 (140/IV).
Władysław Wojciechowski został objęty rozpracowaniem w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Prowokator" (rej. Sz 15688), prowadzonej przez Wydz. III KWMO w okresie 30.05.1977-30.01.1978. Wymieniony, będąc zastępcą Redaktora Naczelnego TV w Szczecinie, w miejscu pracy publicznie określił oficjalnie podawaną w prasie informację o przyczynach śmierci Stanisława Pyjasa jako „obłudne kłamstwo”. Wyraził jednocześnie opinię, że zginął on z rąk MO z powodu swoich związków z opozycją. W SOS "Prowokator", dotyczącej „propagowania wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciwko linii politycznej partii”, wykorzystano między innymi podsłuch telefoniczny oraz kontrolowano korespondencję Władysława Wojciechowskiego. W toku sprawy SB otrzymało anonimowy list podpisany „Redaktorzy”, w którym nadawca zawarł informację, że wymieniony w miejscu pracy „wypowiada się negatywnie o istniejącej rzeczywistości”. Sprawę zakończono powiadomieniem władz partyjnych. IPN Sz 0011/878 (12012/II).
.