Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jan
Nazwisko: Martuszewski
Miejsce urodzenia: Jankowa
Data urodzenia: 30-03-1935
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

W SD od 1962 r. 

W latach 1970-1978 członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

"Aktywista" Uczelnianego Komitetu SD przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Koła Młodych SD - brak bliższych danych.

Do lipca 1981 r. pracował na stanowisku wiceprezydenta Rzeszowa.

Źródło: AP Rzeszów, WK SD w Rzeszowie, 505, k. 218;  tamże, 622, k. 8;  tamże, 687, k. 103, 105.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Starszy Instruktor Brak danych Wojewódzki Komitet Rzeszów SD 1963 1967 AP Rzeszów, Wojewódzki Komitet (dalej WK) SD w Rzeszowie, 505, k. 218.
Kierownik Wydział Społeczno-Ekonomiczny Wojewódzki Komitet Rzeszów SD 1967 1974 AP Rzeszów, WK SD w Rzeszowie, 505, k. 218.
Członek Brak Wojewódzki Komitet Rzeszów SD 26-01-1975 AP Rzeszów, WK SD w Rzeszowie, 577, k. 39, 40.
Wiceprzewodniczący Miejski Komitet Rzeszów SD 1976 AP Rzeszów, WK SD w Rzeszowie, 505, k. 218.
Członek Prezydium Wojewódzki Komitet Rzeszów SD 30-01-1981 AP Rzeszów, WK SD w Rzeszowie, 685, k. 211, 229; XV Wojewódzki Zjazd Stronnictwa Demokratycznego obradował w Rzeszowie, "Nowiny", 2 II 1981 r., s. 2.
Wiceprzewodniczący Ds. Społeczno - Ekonomicznych Wojewódzki Komitet Rzeszów SD 30-01-1981 1-07-1981 AP Rzeszów, WK SD w Rzeszowie, 685, k. 211, 222; tamże, 687, k. 96, 98, 99; XV Wojewódzki Zjazd Delegatów Stronnictwa Demokratycznego obradował w Rzeszowie, "Nowiny", 2 II 1981 r., s. 2.
Sekretarz Wojewódzki Komitet Rzeszów SD 01-09-1981 28-01-1989 AP Rzeszów, WK SD w Rzeszowie, 687, k. 96, 98, 99; tamże, 731, k. 1, 99; Określenie własnej tożsamości, "Nowiny", 30 I 1989 r., s. 1, 2.
Przewodniczący Wojewódzki Komitet Rzeszów SD 28-01-1989 AP Rzeszów, WK SD w Rzeszowie, 731, k. 1, 99; Określenie własnej tożsamości, "Nowiny", 30 I 1989 r., s. 1, 2.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW w Rzeszowie; akta o sygn. IPN Rz 389/22940 (EARZ 022940).
W okresie od 05-02-1985 r. do 21-05-1990 r. zarejestrowany jako Kontakt Operacyjny (KO), nr rej. 21794, przez Wydział III WUSW w Rzeszowie. Materiały złożono do Wydziału "C" WUSW w Rzeszowie i w dniu 29-05-1990 zarchiwizowano pod numerem 16643/I. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Rzeszowie; karta EO-4/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Rzeszowie; karta EO-4-B/77/III z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Rzeszowie; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW w Warszawie; karta EO-4/77 z z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW w Warszawie; zapis nr 21794 z dziennika rejestracyjnego WUSW w Rzeszowie; zapis nr 16643 z dziennika archiwalnego teczek personalnych i pracy wyeliminowanej agentury WUSW w Rzeszowie; akta o sygn. IPN Rz 00102/1264 (16643/I); mkf IPN Rz 00138/5627/J (16643/I).
W 1982 r. dopuszczony do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową przez KWMO w Rzeszowie Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Rzeszowie; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW w Warszawie.
.