Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Pieniek
Miejsce urodzenia: Krzynowłoga Mała
Data urodzenia: 19-11-1910
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aleksander Pieniek objęty był Sprawą Operacyjnej Obserwacji krypt. „Uparty” zarejestrowaną 21.12.1962 pod nr 1639 w KWMO w Warszawie przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Przasnyszu. Wedle zapisu kartotecznego jako właściciel gospodarstwa rolnego w Rembielinie w pow. przesnyskim, był kontrolowany przez SB już od roku 1961 jako „podejrzany o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i wrogi stosunek do PRL”. Prowadzenie sprawy zakończono 27.06.1964. Materiały zostały złożone 2.07.1964 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 63652/II, następnie przekazane 4.10.1976 do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ostrołęce, gdzie otrzymały sygn. 87/II, zostały zniszczone 15.09.1988 (protokół brakowania nr 1/88). Do akt sprawy włączono materiały z „teczki wyborów z 1969 r.” do sejmu i rad narodowych, podczas których Aleksander Pieniek miał zajmować „negatywną postawę w stosunku do wytypowanych kandydatów do Rad Narodowych”. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.