Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Franciszek
Nazwisko: Nejman
Miejsce urodzenia: Jeziorki Chodzież
Data urodzenia: 11-01-1934
Imię ojca: Aleksy
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Nejman dn. 10.12.1981 został zarejestrowany pod nr. KA 4086 przez Wydział II Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. Był kontrolowany operacyjnie „ze względu na antypartyjne i antyradzieckie wystąpienia na masówkach organizowanych przez NSZZ >Solidarność< przy KWK >Jastrzębie<”. W celu uzyskania informacji o ww. korzystano z Osobowych Źródeł Informacji. Kwestionariusz zakończono 12.02.1982 w związku z osadzeniem ww. w ośrodku dla internowanych w dn. 13.12.1981. Akta złożono do archiwum pod sygn. 39859/II-w. IPN Ka 050/154 t. 1 (39859/II-w).
Henryk Nejman został internowany w związku z akcją „Jodła” dn. 13.12.1981 na podstawie decyzji nr Js-7. Ww. został zatrzymany z uwagi na to, że „jest wrogo ustosunkowany wobec członków partii i idei komunizmu. Organizator strajku w kopalni, podburza załogę przeciwko kierownictwu”. H. Nejman był Przewodniczącym Rady Pracowniczej NSZZ „Solidarność” przy KWK „Jastrzębie”. Ww. umieszczono w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju. IPN Ka 050/154 t. 2 (39859/II-w).
Akta internowanego przetrzymywanego od 13.12.1981 w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju. H. Nejman 19.02.1982 został przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Dn. 08.03.1982 ponownie został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju. Dn. 23.03.1982 przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach. Następnie 05.08.1982 został przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie, skąd został przewieziony 28.08.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie. Decyzję o internowaniu uchylono 02.12.1982. IPN Rz 56/274 (8/82).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, gdzie ww. przebywał od 13.12.1981 do 19.02.1982, a następnie po raz kolejny od 08.03.1982 do 23.03.1982. IPN Ka 175/711.
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, gdzie ww. przebywał od 19.02.1982 do 08.03.1982. IPN Ka 38/8, IPN Ka 38/10.
Henryk Nejman figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Nemo” został zarejestrowany przez Sekcję V KMMO w Jastrzębiu dn. 25.05.1983 pod nr KA 53170. W związku z reorganizacją Służby Bezpieczeństwa kwestionariusz przeniesiono do Sekcji V RUSW w Jastrzębiu. 24.07.1986 KE przeniesiono do Grupy III RUSW w Jastrzębiu. Ww. kwestionariusz założono z uwagi na działalność Henryka Nejmana w strukturach NSZZ „Solidarność” oraz podejrzenie, że po powrocie z internowania ww. może ponownie zaangażować się w działalność związkową. Był jednym z pomysłodawców zawieszenia w Kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu tablicy o treści: „Wieczna chwała tym którzy zginęli za ludzką >Solidarność<”. Ww. był objęty kontrolą operacyjną w miejscu pracy i zamieszkania. Z H. Nejmanem przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, zazwyczaj w czasie poprzedzającym ważne wydarzenia w kraju (np. rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wybory do Rad Narodowych). W celu uzyskania informacji o ww. korzystano z Osobowych Źródeł Informacji. „Z inspiracji Służby Bezpieczeństwa został przeniesiony ze stanowiska palacza, pozbawiony premii i przeniesiony na stanowisko pracownika fizycznego”. Kwestionariusz zakończono 10.09.1989 z powodu zaprzestania działalności. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 43770/II. IPN Ka 230/2629 (43770/II), IPN Ka 0169/1644 (43770/2) mikrofilm.
.