Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Kazimierz
Nazwisko: Niesler
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 24-06-1946
Imię ojca: August
Imię matki: Magdalena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Niesler został internowany w związku z akcją „Jodła” na podstawie decyzji nr II/43 z dn. 13.12.1981. Ww. został zatrzymany z uwagi na to, że „posiada cechy przywódcze i może zorganizować strajk”. J. Nieslera umieszczono w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Pełnił funkcję członka do spraw socjalnych Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Lokomotywowni PKP w Katowicach. IPN Ka 036/2158 (38373/II).
Akta internowanego sygn. IPN Wr 30/1544 przetrzymywanego w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich od dn. 17.12.1981. Decyzję o internowaniu uchylono 15.01.1982. IPN Wr 30/1544 (92/82).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, gdzie ww. przebywał od 17.12.1981 do 15.01.1982. IPN Wr 30/1919.
Jan Niesler figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
Jan Niesler został objęty zastrzeżeniem wyjazdów za granicę na wniosek KWMO w Katowicach. Zastrzeżenie (Z-I-981/84) obowiązywało od dn. 09.03.1982 przez dwa lata. Zastrzeżenie anulowano 28.09.1984. IPN Ka 620/44301 (EAKT 44301).