Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Longin Zdzisław
Nazwisko: Osiński
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Data urodzenia: 25-10-1948
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Sejmik” prowadzona przez Wydz. III-A KWMO w Gdańsku w celu "operacyjnej ochrony" członków Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku, zarejestrowana pod nr rej. GD 40233. Następnie w ramach sprawy inwigilowano członków I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się w dniach 5-10.09.1981 oraz 26.09-7.10.1981 w Gdańsku. Longin Osiński figuruje w aktach ze względu na podpisanie petycji z dnia 20 grudnia 1980 roku w obronie uwięzionych za przekonania działaczy opozycyjnych skierowanej do Przewodniczącego Rady Państwa. IPN Gd 003/166 (185/IV) t. 2.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Dek” prowadzona przez Wydz. V-2 KWMO Katowice od dn. 30.12.1980 pod nr rej. KA 46033, w związku z podejrzeniem wykorzystywania przez Longina Osińskiego „NSZZ «Solidarność» do prowadzenia nielegalnej działalności politycznej”. L. Osiński pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego w Kombinacie Budownictwa Węglowego w Siemianowicach Śląskich, wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Siemianowicach Śl. oraz członka Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Gdańsku. Utrzymywał bliskie relacje z działaczami oraz liderem gdańskiej „Solidarności” i był reprezentantem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Współpracował również z członkami Komitetu Obrony Więzionych Za Przekonania. W sprawie wykorzystano Kontakt Operacyjny do pozyskiwania informacji o ww. w miejscu pracy. Sprawę zakończono 08.12.1982 „w związku z wyjazdem figuranta do USA”. IPN Ka 043/445 t. 1 (39465/II).
Longin Osiński został internowany w związku z akcją „Jodła” na podstawie decyzji nr Ju-34 z dn. 17.12.1981. Ww. został zatrzymany jako „organizator strajków. Negatywnie ustosunkowany do obecnej rzeczywistości. Szkaluje naczelne organy władzy i administracji. Przeciwnik wszelkich uchwał podejmowanych przez instancje partyjne”. L. Osińskiego umieszczono w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. IPN Ka 043/445 t. 2 (39465/II).
Akta internowanego sygn. IPN Rz 57/246 Longina Osińskiego przetrzymywanego w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich od dn. 17.12.1981. W dniu 19.03.1982 ww. został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach. Decyzję o internowaniu uchylono 23.07.1982. IPN Rz 57/246 (2/82).
Longin Osiński został objęty zastrzeżeniem wyjazdów za granicę na wniosek KMMO w Siemianowicach Śląskich. Zastrzeżenie (Z-I-697/83) obowiązywało od dn. 17.02.1982 oraz zostało odnotowane w dzienniku rejestracyjnym pod nr rej. KA 48970. Zastrzeżenie anulowano 28.02.1983 po wyjeździe ww. do USA. IPN Ka 202/10570 (EASM 10570).
W roku 1982 Longin Osiński uzyskał zgodę na stały wyjazd emigracyjny do USA wraz z rodziną. Do uzyskania pozwolenia przyczyniła się opinia komendanta KMMO w Siemianowicach Śląskich, który podkreślił niezmienność poglądów politycznych ww. IPN Ka 202/10570 (EASM 10570).
Longin Osiński figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KWMO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
.